SỐ LƯỢT TRUY CẬP
23722256 Lượt đã truy cập
163 Đang truy cập
 
Tin tức - Sự kiện
  Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2012

Cập nhật 17/07/2012 03:28 CH

Đ/c Trần Phùng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Sáng ngày 17/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị lần thứ 8, khóa VII, nhiệm kỳ 2009-2014 nhằm sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2012 và chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2012.

Ðến dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Ngô Hòa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Phùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Võ Văn Chinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận; các phong trào thi đua yêu nước ngày càng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ và quần chúng nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” tiếp tục được đẩy mạnh với các nội dung thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; đến nay toàn tỉnh có 1.281/1.455 thôn, bản, làng, khu dân cư đạt chuẩn văn hoá. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cũng đã phối hợp tốt với các cơ quan, ban ngành, các tổ chức và nhân dân triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, trong đó đã quyên góp được hàng chục tỷ đồng để chăm lo các đối tượng chính sách, xây dựng, sửa chữa 754 nhà tình nghĩa trị giá 14,150 tỷ; 27 công trình ghi danh liệt sĩ trị giá 13,190 tỷ đồng.

Với những kết quả đạt được trên các lĩnh vực công tác mặt trận 6 tháng đầu năm đã làm cho đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân được cải thiện đáng kể, các tầng lớp nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý chính quyền các cấp, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng phát huy và mở rộng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2012 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội tỉnh nhà năm 2012.

Tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chúc mừng và biểu dương kết quả sau 3 năm thực hiện Kết luận 48, Kết luận 62 của Bộ Chính trị, kết quả công tác Mặt trận và chương trình phối hợp hành động trong 6 tháng đầu năm 2012. Đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh: để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, ngoài tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, cần quan tâm thực hiện có hiệu quả những vấn đề trọng tâm sau: Cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là trong đoàn viên, hội viên về những tư tưởng chủ đạo, xây dựng quyết tâm chính trị, đồng thời tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xuyên suốt năm 2012; Tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức động viên nhân dân hăng hái thi đua yêu nước, tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, tổ chức quần chúng; Mặt trận và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, nâng cao tính đồng thuận và quyết tâm cao của toàn xã hội; động viên nhân dân tham gia phong trào xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, an ninh, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; Tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, đổi mới và đổi mới có hiệu quả nội dung và phương thức hoạt động; triển khai với chất lượng cao chương trình phối hợp hành động; quan tâm chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở vững vàng về chính trị, có tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu trước nhân dân và trở thành các hạt nhân trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

www.thuathienhue.gov.vn

 
batdongsan.com.vn, thongtinnhadat.com.vn, hanoinhadat.vn, nhadatsg.vn, chuyennhadat.com.vn , bantoyota.com.vn