SỐ LƯỢT TRUY CẬP
23729457 Lượt đã truy cập
229 Đang truy cập
 
Hoạt động sở, ngành, địa phương
  A Lưới: Hội thảo khởi động dự án hành lang bảo tồn đa dạng sinh học tiểu vùng Mê Kông mở rộng giai đoạn 2

Cập nhật 01/08/2012 04:31 CH

Ngày 1/8, tại huyện A Lưới, Ban quản lý dự án (BCC) - Sở Tài nguyên&Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội thảo khởi động dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học tiểu vùng sông Mê Công mở rộng, giai đoạn 2”. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo huyện A Lưới, một số ban ngành cấp huyện liên quan và Ban quản lý dự án 8 xã thuộc dự án trên địa bàn huyên A Lưới.

Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học tiểu vùng sông Mê Công mở rộng, giai đoạn 2” được triển khai ở 34 xã của 6 huyện thuộc 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế trong thời gian 9 năm từ năm 2011-2019. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, dự án được thực hiện tại 10 xã của 2 huyện A Lưới và Nam Đông, trong đó huyện A Lưới có 8 xã hưởng lợi từ dự án gồm xã Hồng hạ, Hương nguyên, A Roàng, Hương lâm, Hương phong, Hồng kim, Hồng trung và xã Hồng vân. Mục tiêu của dự án là thiết lập được hệ thống hành lang đa dạng sinh học tại các vùng này nhằm phục hồi và duy trì tính liên kết của hệ sinh thái trong khu vực, đảm bảo dịch vụ hệ sinh thái rừng bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng Trung Trường Sơn, đem lại lợi ích sinh kế cho cộng đồng. Nội dung dự án gồm 4 hợp phần chính đó là: Tăng cường năng lực thể chế và cộng đồng trong quản lý hành lang đa dạng sinh học; Cải tạo, bảo vệ và quản lý bền vững hành lang đa dạng sinh học; Cải thiện sinh kế và hỗ trợ hạ tầng quy mô nhỏ tại các xã và Hỗ trợ quản lý dự án.

Thời gian tới, các hợp phần dự án sẽ được khởi động thực hiện và lồng ghép triển khai theo thời gian của dự án, trong đó chọn xã Hồng kim làm điểm trong việc lập hồ sơ đầu tư và quy hoạch sử dụng đất; xây dựng mạng lưới tuần tra bảo vệ rừng do cộng đồng thực hiện ở 8 xã; hỗ trợ thiết lập mô hình trang trại nông nghiệp thí điểm và hỗ trợ cải thiện sinh kế cho một số hộ dân ở 8 xã trong dự án với mức 70 USD/hộ. Thông qua dự án sẽ góp phần tăng cường năng lực cho các cấp trong việc quy hoạch hành lang đa dạng sinh học, khôi phục tính liên kết và tăng cường diện tích rừng, đồng thời cải thiện sinh kế, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi nghèo của dự án.

www.thuathienhue.gov.vn

 
batdongsan.com.vn, thongtinnhadat.com.vn, hanoinhadat.vn, nhadatsg.vn, chuyennhadat.com.vn , bantoyota.com.vn