SỐ LƯỢT TRUY CẬP
23715413 Lượt đã truy cập
245 Đang truy cập
 
TIN ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH
  Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Phong Điền

Cập nhật 31/08/2013 04:21 CH

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Bí thư, Chủ tịch của các huyện, thị xã, thành phố Huế về hoàn thành cơ bản cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo Nghị quyết số 30/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội Khóa XIII; nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đạt chỉ tiêu hoàn thành theo Kế hoạch và cam kết của UBND huyện với UBND tỉnh về chỉ tiêu cấp Giấy chứng nhận; ngày 30/8 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4373/UBND-ĐC yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phong Điền khẩn trương thực hiện: Rà Soát và thống kê về số liệu thực tế cấp Giấy chứng nhận đến ngày 20/8/20013 trên địa bàn huyện; rà soát và điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất trên địa bàn huyện theo nội dung yêu cầu tại Mục 5 Thông báo số 07/TB-BCĐ ngày 15/7/2013 của Ban Chỉ đạo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phong Điền đề xuất, kiến nghị giải quyết vướng mắc khó khăn trong quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện; đề xuất, kiến nghị việc hỗ trợ của ngành Tài nguyên và Môi trường nhằm giúp huyện thực hiện tốt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng Kế hoạch và giải pháp cụ thể để đạt chỉ tiêu đề ra cho từng loại đất.

Chủ tịch UBND huyện khẩn trương hoàn thiện các nội dung nêu trên và có văn bản gửi UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường; trên cơ sở văn bản của UBND huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh tại cuộc họp.

www.thuathienhue.gov.vn

 
batdongsan.com.vn, thongtinnhadat.com.vn, hanoinhadat.vn, nhadatsg.vn, chuyennhadat.com.vn , bantoyota.com.vn