SỐ LƯỢT TRUY CẬP
23766637 Lượt đã truy cập
154 Đang truy cập
 
Hoạt động sở, ngành, địa phương
  Quảng Điền: Triển khai đề án xác định vị trí việc làm trong cơ quan hành chính nhà nước

Cập nhật 06/09/2013 03:59 CH

Sáng ngày 6/9, UBND huyện Quảng Điền tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng đề án xác định vị trí việc làm trong cơ quan hành chính nhà nước.

Theo đó, lộ trình thực hiện đề án đề án xác định vị trí việc làm theo kế hoạch của huyện thông qua các bước tiến hành, gồm: Đánh giá thực trạng công chức, viên chức và xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức, xây dựng đề án mẫu trình cho cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Xác định vị trí việc làm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác quản lý, tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn quận.

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện tiến hành họp cơ quan để triển khai nội dung, tiến hành bình bầu đánh giá năng lực chuyên môn nhiệm vụ, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trình UBND huyện trước ngày 20/9. Trên cơ sở kết quả đánh giá của cơ quan, đơn vị, UBND huyện sẽ tiến hành sắp xếp bố trí lại nhằm đảm bảo đúng năng lực sở trường của từng cán bộ, công chức, viên chức cho phù hợp theo đúng Nghị Định 36/2013/NĐ–CP của Chính phủ.

www.thuathienhue.gov.vn (CTV)

 
batdongsan.com.vn, thongtinnhadat.com.vn, hanoinhadat.vn, nhadatsg.vn, chuyennhadat.com.vn , bantoyota.com.vn