SỐ LƯỢT TRUY CẬP
23746379 Lượt đã truy cập
155 Đang truy cập
 
TIN ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH
  Tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dại năm 2013

Cập nhật 20/09/2013 05:09 CH

Trong những năm gần đây, bệnh Dại đã xãy ra ở nhiều địa phương trong cả nước và đang có chiều hướng ngày càng gia tăng. Theo thống kê sơ bộ, hiện cả nước có khoảng 10 triệu con chó, từ 2009 đến nay đã phát hiện có 533 con bị bệnh Dại. Từ đầu năm 2013 đến nay đã phát hiện nhiều trường hợp chó cắn người, cắn vật nuôi tại nhiều địa phương bao gồm cả chó mắc bệnh Dại, nghi mắc bệnh Dại, chó lạ, chó thả rông. Riêng ở tỉnh Thừa Thiên Huế số người bị chó cắn phải đi tiêm phòng dại là 845 người; công tác tiêm phòng bệnh Dại cho chó nuôi chưa triệt để, tỷ lệ đạt dưới 60% so với tổng đàn; hiện tượng chó thả rông, chó không được quản lý, chó cắn người vẫn còn xảy ra. Do đó, nguy cơ phát sinh bệnh Dại là rất cao.

Thực hiện Công điện khẩn số 13/CĐ-BNN-TY ngày 30/8/2013 của Bộ nông nghiệp và PTNT Về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh dại trên động vật, ngày 16/9/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công điện số 12/CĐ-UBND đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tập trung chỉ đạo chính quyền các cấp, các ban ngành liên quan thực hiện các biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn có hiệu quả sự phát sinh và lây lan bệnh Dại, giảm thiểu tình trạng chó căn người, tử vong do bệnh dại, cụ thể:

Chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống bệnh Dại được quy định tại Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007 của Chính phủ về phòng, chống bệnh Dại ở động vật, Thông tư số 48/2009/TT-BNNPTNT ngày 04/08/2009 hướng dẫn các biện pháp phòng chống bệnh Dại ở động vật, quy chế phối hợp giữa cơ quan Y tế và Thú y trong phòng chống bệnh Dại tại Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNT ngày 27/5/2013;

Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến cộng đồng dân cư, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể về tính chất nguy hiểm của bệnh Dại, các dấu hiệu nhận biết động vật (nhất là chó) mắc bệnh Dại, nghi mắc bệnh Dại và các biện pháp phòng chống có hiệu quả bằng các hình thức như phát qua đài truyền hình, đài phát thanh địa phương, phát tờ rơi về phòng chống bệnh Dại...;

Các địa phương (phường, xã, thị trấn) thường xuyên rà soát số chó, mèo nuôi trên địa bàn để quản lý và thực hiện việc tiêm phòng bệnh Dại cho chó, mèo nuôi đạt kết quả trên 80% tổng đàn, tiêm bổ sung cho chó, mèo chưa tiêm trong đợt tiêm tập trung; giám sát tích cực, phát hiện sớm bệnh Dại để có biện pháp xử lý kịp thời;

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc vận chuyển chó, mèo theo đúng quy định, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Thú y) định kỳ và đột xuất báo cáo tình hình phòng chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh về UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, Giám đốc các sở Nông nghiệp &PTNT, sở Y tế, sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở chức năng nghiệm vụ của đơn vị phối hợp thực hiện nghiêm túc các nội dung của công điện, đảm bảo công tác phòng chống bệnh Dại đạt hiệu quả cao.

 

 
batdongsan.com.vn, thongtinnhadat.com.vn, hanoinhadat.vn, nhadatsg.vn, chuyennhadat.com.vn , bantoyota.com.vn