SỐ LƯỢT TRUY CẬP
23725937 Lượt đã truy cập
156 Đang truy cập
 
Tin tức - Sự kiện
  Triển khai Nghị định 102/2013/NĐ-CP về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Cập nhật 21/10/2013 03:33 CH

Đ/c Ngô Hòa kết luận buổi làm việc

Chiều ngày 21/10, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Ngô Hòa đã chủ trì buổi làm việc với các ngành về triển khai Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2013.

Tham dự có đại diện Lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ và Công an tỉnh.

Từ trước đến nay, việc cấp giấy phép cho lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định 46/2011/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã áp dụng quy trình cấp giấy phép cho lao động người nước ngoài theo cơ chế một cửa đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 31/7/2010. Tính đến thời điểm hiện tại, Sở đã cấp tổng số 289 giấy phép cho gần 50 tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng lao động là người nước ngoài.

Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2013. Theo đó, có một số vướng mắc so với các văn bản quy phạm trước đây về điều kiện, thủ tục cấp phép cho lao động người nước ngoài lần đầu được quy định tại Nghị định số 102/2013/NĐ-CP là trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động phải có "văn bản của Chủ tịch UBND cấp tỉnh về việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài". Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

Tại buổi làm việc

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Ngô Hòa yêu cầu: từ nay cho đến khi có Thông tư hướng dẫn, các doanh nghiệp phải báo cáo và được sự chấp thuận sử dụng lao động người nước ngoài của UBND tỉnh thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội mới cấp giấy phép. Đối với việc kiểm tra doanh nghiệp có sử dụng lao động người nước ngoài hay không, UBND tỉnh giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư để rà soát và kiểm tra đối với lao động người nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, phải có Công văn gửi các doanh nghiệp, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế, yêu cầu triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ. 

www.thuathienhue.gov.vn

 
batdongsan.com.vn, thongtinnhadat.com.vn, hanoinhadat.vn, nhadatsg.vn, chuyennhadat.com.vn , bantoyota.com.vn