LỜI GIỚI THIỆU

 

Với mong muốn cung cấp cho bạn đọc những thông tin, tư liệu tổng quát, đáng tin cậy về các đặc điểm tự nhiên, xã hội, quá trình lịch sử của vùng đất và con người Thừa Thiên Huế; trên cơ sở các tác phẩm địa chí đã xuất bản và các công trình nghiên cứu, viết về vùng đất Thừa Thiên Huế, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế tổng hợp, giới thiệu cùng bạn đọc tư liệu Dư địa chí điện tử Thừa Thiên Huế.

Dư địa chí điện tử Thừa Thiên Huế, gồm các phần chính sau:

- Tự nhiên

- Dân cư - Hành chính

- Lịch sử TT-Huế

- Di tích

- Danh thắng

- Văn hóa Huế

- Số liệu Kinh tế - Xã hội

- Tên đường tỉnh Thừa Thiên Huế

Dư địa chí điện tử Thừa Thiên Huế trên Cổng thông tin điện tử luôn được cập nhật, bổ sung thường xuyên đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin của bạn đọc. Việc tổng hợp, biên tập nội dung của Dư địa chí không tránh khỏi sơ xuất, thiếu sót, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế rất mong nhận được nhiều ý kiến tham gia góp ý của bạn đọc gần xa để hoàn thiện và làm phong phú thêm nguồn tư liệu này.

 

Bản quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Tư vấn và phát triển: Công ty cổ phần Eureka