MC: Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về việc tăng cường đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo tỉnh với cá nhân, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, góp phần tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hôm nay, ngày 26/9, tại Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cùng lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (đ/c Nguyễn Đình Đấu, Giám đốc), lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư (đ/c Phan Thiên Định, Phó Giám đốc), lãnh đạo Sở Tài chính (đ/c Trần Bá Mẫn, Phó Giám đốc)lãnh đạo Sở Xây dựng (đ/c Lê Quang Dũng, Phó Giám đốc) sẽ đối thoại trực tuyến với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, với chủ đề “Tiếp cận đất đai và giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh”.

Cuộc đối thoại được thực hiện trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế tại địa chỉ www.thuathienhue.gov.vn và được ghi hình, sau đó phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh (TRT).

Quý vị quan tâm xin mời gửi câu hỏi đến Ban biên tập qua địa chỉ thư điện tử: bbt.ubnd@thuathienhue.gov.vn và qua đường dây nóng 054.362.9999, hoặc gửi trực tiếp tại chuyên mục “Trao đổi và tháo gỡ”  trên trang chủ của Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế.

Thưa ông Phan Ngọc Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trước khi bắt đầu đối thoại, ông có muốn nhắn gửi điều gì đến các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp tham gia đối thoại?

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ: Xin chào tất cả các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đang theo dõi và tham gia buổi đối thoại trực tuyến hôm nay.

Với quan điểm Sự thành công của các doanh nghiệp chính là sự thành công của tỉnh, do đó, Lãnh đạo tỉnh luôn xác định, những khó khăn của các doanh nghiệp cũng là những khó khăn chung của tỉnh và lãnh đạo tỉnh phải có trách nhiệm tìm những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đó của doanh nghiệp.

Việc UBND tỉnh định kỳ tổ chức đối thoại trực tuyến với cộng đồng doanh nghiệp thể hiện sự cam kết của lãnh đạo tỉnh trong việc hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp hoạt động nhằm góp phần giúp cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn ổn định sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống cho công nhân.

Tiếp nối thành công của buổi đối thoại lần thứ nhất với chủ đề “Thừa Thiên Huế với chính sách ưu đãi, hỗ trợ và thu hút đầu tư”; hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp lần thứ 2, chủ đề “Tiếp cận đất đai và giải phóng mặt bằng”. Mục đích của cuộc đối thoại ngày hôm nay là nhằm giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, cũng như cung cấp thông tin, chuyển tải chủ trương, chính sách về đất đai, giải phóng mặt bằng của tỉnh cho doanh nghiệp và người dân một cách nhanh nhất. Đặc biệt, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai và khẳng định sự ổn định trong sử dụng đất trên địa bàn Tỉnh. 

Chúng tôi đã sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp những kiến nghị, vướng mắc của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân gửi về cuộc đối thoại hôm nay.

 

Toàn cảnh buổi đối thoại

Câu hỏi của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế: Tại tỉnh Thừa Thiên Huế công tác tiếp cận đất đai và giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án (như mở và nâng cấp đường, cấp đất cho các dự án) còn chậm so với các địa phương khác mà nguyên nhân là do giá đền bù giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất chưa thỏa đáng và công bằng. UBND tỉnh đã có phương án, chính sách gì để khắc phục tình trạng trên trong thời gian tới.

Ông Phan Ngọc Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trả lời của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ:

Hiện nay tỉnh Thừa Thiên Huế đang áp dụng đền bù giá trị quyền sử dụng đất (giá đất) và giá trị tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư căn cứ vào các quy định sau:

- Về giá trị quyền sử dụng đất: Giá đất để tính bồi thường là giá đất theo mục đích đang sử dụng của loại đất bị thu hồi, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định và công bố vào ngày 01 tháng 01 hàng năm (Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường); trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đang áp dụng giá đất để đền bù khi thực hiện giải phóng mặt bằng là Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh về giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khoản 8, Điều 2 Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND quy định: “Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003”

- Về giá trị tài sản: Tỉnh đang áp dụng đền bù giá trị tài sản gắn liền với đất khi phải thực hiện thu hồi đất giải phóng mặt bằng theo quy định tại Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 30/01/2011 và Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 20/3/2012 của UBND tỉnh về đơn giá cây trồng, vật nuôi; đơn giá nhà ở, công trình kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tuy nhiên, hiện nay theo thực tế có một số khu vực khi Nhà nước thu hồi đất và áp giá đền bù về đất, giá trị tài sản trên đất còn chưa phù hợp về giá đền bù đất và tài sản. Để giải quyết những bất cập đó UBND tỉnh đã có chỉ đạo các Sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện:

- Về giá đất: Chủ động xây dựng bảng giá đất hàng năm sao cho phù hợp với thực tế của địa phương để áp dụng vào các mục đích liên quan đến tài chính đất đai trong đó có mục đích là tính giá trị đất để đền bù khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế (Bảng giá đất được xây dựng mới và ban hành hàng năm được căn cứ vào khung giá đất quy định của Chính phủ);

- Về giá trị tài sản trên đất: Khi ở thị trường có giá trị tài sản biến động trên 20% thì giao trách nhiệm cho Sở Xây dựng, Sở Tài chính xây dựng bổ sung định mức giá trị tài sản cho phù hợp.

Cụ thể năm 2011 khi UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 30/01/2011 và thấy có sự chênh lệch giá tài sản giữa quy định với thực tế ở địa phương thì UBND tỉnh đã ban hành bổ sung Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 20/3/2012 để điều chỉnh, bổ sung đơn giá cho phù hợp.  

****************************************************************************************************

 

Câu hỏi của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế: Đất đai là tài sản quý giá của toàn dân, của Nhà nước; nhưng thời gian qua việc sử dụng đất vào các dự án không hiệu quả, dự án chậm tiến độ kéo dài nhiều năm hoặc công tác chuẩn bị dự án chưa tốt dẫn đến đất đã bị thu hồi nhưng dự án thì không thực hiện, đây là vấn đề bức xúc nhất, gây bất bình đối với nhân dân. UBND tỉnh nhận định vấn đề này như thế nào? Có đề ra chế độ gì mới về quản lý đất đai tại địa phương? hoặc giải pháp quản lý nhằm mục đích quản lý, sử dụng đất đai một cách phù hợp, hiệu quả trong thời gian tới?

Ông Phan Thiên Định - Phó Giám đốc Sở KH & ĐT

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phan Thiên Định:

- Vấn đề dự án không hiệu quả, chậm tiến độ kéo dài nhiều năm đang là thực trạng chung trên toàn quốc và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng trong thời gian qua. Nguyên nhân của tình trạng này có nhiều, song tập trung vào một số vấn đề chính như sau:

Thứ nhất, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng triển khai chậm do vướng mắc trong việc thỏa thuận đền bù, bố trí tái định cư. Nhiều dự án khi thực hiện xong công tác này thì đã mất cơ hội tiếp cận nguồn vốn đầu tư nên chậm triển khai đầu tư.

Thứ hai, khủng hoảng kinh tế toàn cầu làm ảnh hưởng đến thị trường đầu ra, khó tiếp cận các nguồn vốn tín dụng, chủ trương thoái vốn đầu tư ngoài ngành của một số doanh nghiệp lớn đã làm cho rất nhiều dự án phải giãn tiến độ đầu tư hoặc thậm chí chấm dứt đầu tư.

Thứ ba, một số nhà đầu tư bị thua lỗ trong hoạt động kinh doanh, không còn đủ khả năng triển khai dự án.

Về mặt nguyên tắc, dự án chậm khởi công quá 12 tháng, chậm tiến độ 24 tháng thuộc diện phải thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi đất.

Quan điểm của Tỉnh là thực hiện quản lý dự án đầu tư, quản lý đất đai theo đúng quy định của pháp luật.

Thời gian qua, toàn tỉnh đã tiến hành thu hồi 20 dự án thuộc diện không hiệu quả, chậm tiến độ kéo dài (khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô 06, khu công nghiệp 04). Tuy nhiên, khó khăn trong công tác này là quy định của Luật Đất đai yêu cầu phải bồi thường tài sản cho chủ đầu tư khi thu hồi đất. Phần lớn dự án chậm tiến độ, không hiệu quả nhưng chưa đầu tư đã được thu hồi, những dự án chưa thu hồi là những dự án đã đầu tư, Tỉnh không có ngân sách để bồi thường cho nhà đầu tư hoặc bồi thường nhưng lại không có nhu cầu sử dụng tài sản đã đầu tư, sẽ tạo ra sự lãng phí khác.

Nhằm đảm bảo tính khả thi của dự án đầu tư, quản lý đất đai một cách có hiệu quả, ngoài việc thu hồi các dự án chậm tiến độ đã nêu trên, Tỉnh đã triển khai các công tác:

- Ban hành Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2011 về việc bảo đảm thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất và mặt nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, các dự án khi xin cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc khi xin gia hạn tiến độ dự án do chậm triển khai đều phải k‎ý quỹ bảo đảm thực hiện dự án bằng 5% tổng mức đầu tư, nếu vi phạm sẽ bị thu hồi tài sản hoặc tiền đã ký quỹ.                                                                   

- Đang chuẩn bị văn bản quy định về thời hạn thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Theo đó, thời hạn thực hiện dự án được xem xét một cách chặt chẽ  trên cơ sở lĩnh vực, quy mô, suất đầu tư, thời gian khấu hao tài sản của dự án. Hiện nay, Luật Đất đai đang được dự thảo sửa đổi theo hướng quy định người bị thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai sẽ không được trả lại tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp; không được thanh toán giá trị đầu tư vào đất còn lại và tài sản gắn liền với đất. Quy định này được thông qua sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng, đảm bảo điều kiện cho chính quyền thực hiện quản lý, sử dụng hiệu quả hơn đất đai trong thời gian tới.

****************************************************************************************************

 

Kiến nghị của Xí nghiệp Thành Lợi, thành phố Huế: về việckhông hợp tác giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp

Trả lời của UBND tỉnh: Về vấn đề này, ngày 25 tháng 9 năm 2013, UBND tỉnh đã có văn bản số: 4959/UBND-ĐC trả lời nội dung kiến nghị của Xí nghiệp Thành Lợi (DNTN). Nội dung như sau:

- Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND thị xã Hương Trà khẩn trương rà soát, đề xuất giải quyết kiến nghị của Xí nghiệp Thành Lợi, báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10/10/2013.

- Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đôn đốc, hướng dẫn UBND thị xã Hương Trà, Xí nghiệp Thành Lợi thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày 15/10/2013.

****************************************************************************************************

 

Câu hỏi của bạn đọc có địa chỉ email là quangtran1105@gmail.com: Xin cho biết quy định của UBND tỉnh về giá đất để tính bồi thường? Trường hợp thực hiện bồi thường chậm được giải quyết như thế nào?

Trả lời của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Đình Đấu:

Quy định giá đất để tính bồi thường hiện nay trên địa bàn Tỉnh, UBND tỉnh đang áp dụng là Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh về giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Trường hợp thực hiện bồi thường chậm được giải quyết như thế nào?

Tại Khoản 3, Điều 14 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 của UBND tỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh có quy định:

- Trường hợp thực hiện bồi thường chậm được quy định như sau:

+ Bồi thường chậm do cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường gây ra mà giá đất tại thời điểm bồi thường được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thi hành cao hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm trả tiền bồi thường; nếu giá đất tại thời điểm bồi thường thấp hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi;

+ Bồi thường chậm do người bị thu hồi đất gây ra, nếu giá đất tại thời điểm bồi thường thấp hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm bồi thường; nếu giá đất tại thời điểm bồi thường cao hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi.

****************************************************************************************************

 

Câu hỏi của bạn đọc Lại Văn Hùng, TP Hà Nội: Công ty chúng tôi đang có ý định đầu tư và Thừa Thiên Huế, xin cho biết các khu nhà đất của tỉnh đang kêu gọi dự án đầu tư?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Tài chính Trần Bá Mẫn:

- Đối với các khu nhà đất đang kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh hiện nay có thể tham khảo như sau:

1. Khu đất A2 thuộc khu qui hoạch khu du lịch thương mại Hùng Vương tiếp giáp Bà Triệu -Tôn Đức Thắng, diện tích 6.000m2, mục đích sử dụng: xây dựng khách sạn và văn phòng cho thuê (Giá 27 triệu đồng/m2)

2. Khu đất tiếp giáp đường Phạm Văn Đồng và Lâm Hoằng, diện tích 25.293m2, mục đích sử dụng xây dựng: công trình dịch vụ du lịch văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp (giá 5,1 triệu đồng/m2).

3. Khu nhà đất số 5 đường Nguyễn Thái Học, thành phố Huế, diện tích 1.128m2 (giá 37,5 triệu đồng/m2).

4. Khu nhà đất số 121 Nguyễn Sinh Cung, thành phố Huế, diện tích 2.189m2, mục đích sử dụng: đất dịch vụ kết hợp với đất ở, mức giá 17,72 triệu đồng/m2.

5. Khu đất số 44-54 và 1/42-9/42 đường Lê Lợi, thành phố Huế diện tích 941,5m2, mục đích sử dụng: đất dịch vụ kết hợp với đất ở, mức giá 70,9 triệu đồng/m2.

6. Khu nhà đất 101 Phan Đình Phùng, diện tích 2.361,4m2, mục đích sử dụng: đất ở lâu dài, mức giá 12,6 triệu đồng/m2.

7. Khu nhà đất 191 Trần Hưng Đạo, diện tích 417,1 m2, mục đích sử dụng đất ở kết hợp dịch vụ, mức giá 59,058 triệu đồng/m2.

* Về lâu dài và quy mô lớn, tỉnh dự kiến sẽ kêu gọi đầu tư một số khu nhà đất sau: với mục đích sử dụng tổ hợp kinh doanh dịch vụ du lịch và thương mại.

1. Khu đất giới hạn bởi các trục đường Hoàng Hoa Thám - Lê Lợi - Phạm Hồng Thái - Trương Định (trụ sở của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm, phòng Văn hóa Thông tin thành phố Huế, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật). Diện tích: 8.416,0 m2

2. Khu đất giới hạn bởi các trục đường Lê Lợi - Phạm Hồng Thái - Trương Định - Bà huyện Thanh Quan (trụ sở của Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục Thuế cũ, Hội Nhà báo…).

3. Khu đất được giới hạn trục đường Nguyễn Trường Tộ - Nguyễn Huệ, bao gồm trụ sở Kho bạc Nhà nước thành phố Huế - Sở Du lịch cũ - Sở Xây dựng.

****************************************************************************************************

 

Kiến nghị của Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao xi măng: đề nghị nghiên cứu và giải thích chính sách pháp luật trong lĩnh vực chiếm dụng đất và xây dựng trái phép.

Trả lời của UBND tỉnh: Theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2011 thì việc tranh chấp quyền sở hữu tài sản giữa Công ty Cổ phần Vicem thạch cao xi măng với ông Nguyễn Trọng Huyên, ông Nguyễn Bá Đằng tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Đồng thời, theo trình bày của Công ty thì Tòa án nhân dân thành phố Huế đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm công khai vào ngày 14 và 16/9/2013.

Nếu Công ty cho rằng: "Xét thấy trong các phán quyết của Tòa có những nội dung không đúng với các qui định của pháp luật" như Công ty đã trình bày tại Công văn số 1702/TXM-TCHC ngày 19/9/2013, thì có quyền làm đơn kháng cáo, khiếu nại bản án, quyết định của Tòa án theo quy định tại Khoản 13 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2011 trong thời hạn pháp luật quy định (đã được ghi cụ thể tại bản án của Tòa án).

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và lãnh đạo các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc tỉnh có nghĩa vụ chấp hành bản án, quyết định của Tòa án; không có quyền và trách nhiệm xem xét, giải đáp các vướng mắc liên quan đến bản án mà Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử theo đề nghị của Công ty tại văn bản nêu trên.

Công ty có thể liên hệ các cơ quan tư vấn pháp luật hoặc Văn phòng Luật sư để được tư vấn, giúp đỡ về mặt pháp lý.

****************************************************************************************************

 

Câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Văn Hùng, địa chỉ: 12 Thái Phiên, thành phố Huế: Xin cho biết trình tự thủ tục đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất được thực hiện như thế nào?

Ông Nguyễn Đình Đấu - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trả lời của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Đình Đấu:

Trình tự thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất được thực hiện như sau:

Người thuê đất (tổ chức kinh tế) có nhu cầu chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất nộp một (01) bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, hồ sơ gồm có:

- Đơn đăng ký chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất (bản chính);

- Hợp đồng thuê đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao).

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu UBND ban hành Quyết định cho phép tổ chức được chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. Trên cơ sở Quyết định của UBND tỉnh, người sử dụng đất phải hoàn thành việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định.

****************************************************************************************************

 

Câu hỏi của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế: Tại địa phương tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất còn thấp. Thời gian tới Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cần có những cải cách gì để giúp nhân dân thể hiện được quyền hợp pháp của mình đối với đất và tài sản gắn liền trên đất để có điều kiện vay vốn sản xuất kinh doanh và dịch vụ,… đồng thời giúp các tổ chức tín dụng có cơ hội mở rộng đầu tư.

Trả lời của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ:

- Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, đến hết năm 2012 tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận còn thấp; với sự nỗ lực của các ngành, các cấp đến ngày 22/9/2013 trên địa bàn tỉnh đã cấp được 514.609 Giấy chứng nhận với diện tích 280.655,3 ha, đạt tỷ lệ 81,8%. Trong đó hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đã cấp được 509.561 Giấy chứng nhận với diện tích 105.986,7 ha, đạt tỷ lệ 83,5% và tổ chức, cơ sở tôn giáo đã cấp được 5.048 Giấy chứng nhận với diện tích 174.668,6 ha, đạt tỷ lệ 80,8%.

- Để đạt được kết quả như trên, từ đầu năm 2013 UBND tỉnh đã tích cực tổ chức triển khai, tập trung chỉ đạo quyết liệt để các ngành, các cấp và các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện đầy đủ, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo đúng Chỉ thị, Kế hoạch, Kết luận, hướng dẫn của UBND tỉnh.

- Để đẩy nhanh và cơ bản hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu trên địa bàn tỉnh vào cuối năm 2013 theo Nghị quyết số 30/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội, để giúp nhân dân thực hiện quyền lợi hợp pháp của mình đối với đất và tài sản gắn liền với đất, có điều kiện vay vốn sản xuất kinh doanh, dịch vụ, giúp các tổ chức tín dụng có cơ hội mở rộng đầu tư… Riêng đối với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; thời gian tới, UBND tỉnh giao trách nhiệm cho UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể sau:

+ Tiếp tục rà soát lại diện tích đất, số lượng các thửa đất còn tồn đọng, chưa cấp Giấy chứng nhận và số lượng tồn đọng không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận; đặc biệt tiếp tục rà soát lại diện tích và số lượng hộ gia đình, cá nhân trước đây đã được giao đất và đã được cấp Giấy chứng nhận đất sản xuất nông nghiệp theo Nghị định số 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ để điều chỉnh tổng diện tích kế hoạch cần cấp Giấy chứng nhận, bổ sung vào kết quả cấp Giấy chứng nhận đã thực hiện, nhằm nâng tỷ lệ diện tích thực tế đã được cấp Giấy chứng nhận.

+ Phối hợp tốt với các đơn vị tư vấn do Sở Tài nguyên và Môi trường giao nhiệm vụ giúp địa phương; Tổ công tác cấp Giấy chứng nhận cấp huyện; UBND các xã, phường, thị trấn triển khai quyết liệt để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu huyện, xã đã cam kết.

+ Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính cho phù hợp với quy định hiện hành, rút ngắn thời gian, giảm phiền hà cho người dân; chủ động công tác kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh cán bộ, công chức có hành vi tiêu cực, gây nhũng nhiễu trong quá trình thực thi công vụ.

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện phải thường xuyên phân công, cử cán bộ phụ trách địa bàn để đôn đốc thực hiện kế hoạch cấp Giấy chứng nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận; phối hợp UBND cấp xã thông báo chủ trương về việc cấp Giấy chứng nhận đến người sử dụng đất, đồng thời chủ động hướng dẫn tổ chức cho người dân kê khai đăng ký đồng loạt mà không thụ động chờ người dân đến kê khai đăng ký như trước đây; đồng thời phối hợp với UBND cấp xã xét duyệt hồ sơ đồng loạt tại xã mà không phân đoạn xét duyệt theo từng cấp để đảm bảo xét duyệt cấp Giấy chứng nhận nhanh gọn, không để tình trạng kéo dài quá thời gian quy định.   

+ Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, giao chỉ tiêu khối lượng công việc cụ thể cho từng cán bộ (kể cả nhân viên hợp đồng được tăng cường) sử dụng hiệu quả trang thiết bị, các tài liệu đã có để thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận.

+ Đôn đốc, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ địa chính cấp xã để hoàn thành Kế hoạch đề ra.

+ Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến để người sử dụng đất thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc đăng ký đất đai.

+ Hồ sơ đã chuyển Chi cục thuế nhưng chủ sử dụng đất chưa đến kê khai nghĩa vụ tài chính, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố Huế rà soát, lập danh sách gửi về UBND xã, phường, thị trấn thông báo cho chủ sử dụng đất biết để đến kê khai và thực hiện nghĩa vụ tài chính; trường hợp ghi nợ phải hướng dẫn cụ thể cho hộ gia đình, cá nhân.

****************************************************************************************************

 

Câu hỏi của bạn đọc có địa chỉ email là haihanhhuaf@gmail.com: Thông qua Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế tôi có biết tỉnh sẽ tổ chức buổi đối thoại về đất đai. Tôi xin phép được gửi một câu hỏi như sau: Gia đình tôi có một căn nhà cấp bốn ở phường Thuận Thành, nằm trong kiệt, có diện tích 44m2. Gia đình tôi mua căn nhà này vào năm 2003. Vào thời điểm mua, do hiểu biết về pháp luật còn hạn chế nên gia đình tôi và người bán chỉ có giấy tờ chuyển nhượng/mua bán đất viết tay, có chữ ký của người mua, người bán và các hộ liền kề (làm chứng). Tôi có thể làm sổ đỏ cho diện tích này không? Nếu có thể thì tôi cần phải có những thủ tục gì? Có cần đóng phí không?

Trả lời của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Đình Đấu:

Ông (bà) mua nhà gắn liền với đất (trọn thửa) tại phường Thuận Thành vào năm 2003 (trước ngày 01/7/2004) bằng giấy chuyển nhượng đất viết tay, có chữ ký của người mua, người bán. Căn cứ khoản 1 Điều 11 Nghị định số 84/2207/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ thì không phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; đề nghị Ông (bà) liên hệ nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Huế; trường hợp người chuyển nhượng (chủ nhà đất cũ) đã sử dụng đất ở trước ngày 15/10/1993 và trước ngày UBND tỉnh quyết định khoanh vùng bảo vệ di tích Kinh Thành Huế, nhà đất không thuộc công trình di tích thì được xét cấp Giấy chứng nhận theo quy định hiện hành và không phải nộp tiền sử dụng đất.

****************************************************************************************************

 

Câu hỏi của bạn đọc Trần Thanh Nam đường Nguyễn Trãi, phường Thuận Hòa, Tp Huế: Doanh nghiệp tôi đang có nhu cầu mở 1 doanh nghiệp đồ gỗ trên địa bàn huyện Phong Điền với diện tích hơn khoảng 3 ha trong KCN, xin hỏi chính sách thuê đất, giá đất và thủ tục đăng ký đầu tư?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phan Thiên Định:

1. Về thủ tục đăng k‎ý đầu tư: Đề nghị Ông nghiên cứu Công văn số 316/UBND-XD ngày 17 tháng 01 năm 2008 của UBND tỉnh về quy trình giải quyết thủ tục đầu tư để triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

- Nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư gửi văn bản đăng ký nghiên cứu dự án đầu tư (theo mẫu 1) cho Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh, nội dung bản đăng k‎ý ghi rõ:

+  Ngành nghề hoặc dự án dự kiến đầu tư, sản phẩm chính;

+ Địa điểm dự kiến đầu tư, nhu cầu diện tích sử dụng đất;

+ Suất đầu tư dự kiến và quy mô đầu tư chủ yếu;

+ Vốn và nguồn vốn đầu tư dự kiến;

+ Thời gian khởi công - hoàn thành;

+ Các nội dung khác (nếu có); đề xuất, kiến nghị.

- Sau khi có văn bản đồng ý cho phép nghiên cứu dự án đầu tư của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh, nhà đầu tư tiến hành nghiên cứu và lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu dự án đầu tư để gửi UBND tỉnh. Nội dung hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đăng ký đầu tư, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (mẫu 02);

+ Thông tin cơ bản về chủ đầu tư: hồ sơ xác nhận tư cách pháp lý, báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

+ Báo cáo giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; phương án tổng thể giải phóng mặt bằng, tái định cư; giải pháp về công nghệ và môi trường.

UBND tỉnh sẽ tổ chức họp để nghe nhà đầu tư báo cáo nhằm xem xét chấp thuận cho phép triển khai dự án.

Sau cuộc họp, UBND tỉnh có văn bản chấp thuận cho phép triển khai dự án đầu tư hoặc không chấp thuận, có ý kiến khác.

- Trong trường hợp UBND tỉnh chấp thuận cho phép triển khai dự án, đối với dự án thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận đầu tư (mẫu 03), chủ đầu tư phải hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật, nộp tại Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư gồm:

+ Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư của Chủ đầu tư (theo mẫu);

+ Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc các tài liệu tương đương; hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân;

+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

+ Bản cam kết tiến độ thực hiện dự án;

+ Giải trình kinh tế - kỹ thuật: mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn đầu tư, tiến độ, nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;

2. Về chính sách thuê đất, giá đất:

- Trường hợp 1: Nếu Ông xin đầu tư vào vị trí khu công nghiệp Phong Điền đã có nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng, thì Ông làm việc với Công ty kinh doanh hạ tầng để thuê đất để triển khai thực hiện dự án; giá thuê đất thông qua thương thảo giữa Ông và Công ty kinh doanh hạ tầng.

- Trường hợp 2: Nếu Ông xin đầu tư vào vị trí khu công nghiệp Phong Điền chưa có nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng thì:

+ Dự án của Ông được miễn tiền thuê đất 11 năm kể từ ngày dự án hoàn thành đưa vào hoạt động.

+ UBND tỉnh sẽ tiến hành các thủ tục thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng và cho công ty thuê đất. Công ty phải ứng trước tiền để thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng và được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp. Giá thuê đất được xác định tại thời điểm Công ty làm thủ tục thuê đất (hiện tại đơn giá cho thuê tại khu công nghiệp Phong Điền khoảng 800 đồng/m2/năm).

****************************************************************************************************

 

Câu hỏi của bạn đọc có địa chỉ email là hoangthailong2002@gmail.com: Tôi có mảnh đất do bố mẹ tôi mua cho, đất này ông bà mua trước năm 2006, hằng năm đóng đầy đủ nghĩa vụ Thuế cho phường An Tây (thửa đất 397, tờ bản đồ số 41, đo vẽ năm 2009 - 2010). Tôi mới cưới vợ, vợ sắp sinh, mà nhà đông anh em, gần mùa mưa bão, tôi quyết định ra ở riêng nên có viết đơn xin phường An Tây để xây cất căn nhà cấp 4 để ở, phía phường thông báo là đất đó không xây nhà được. Tôi có hỏi để xin làm giấy chứng nhận QSD đất mà phường nói không làm được. Vậy cho tôi hỏi trường hợp của tôi phải làm như thế nào để có thể đàng hoàng xây căn nhà để ở?

Trả lời của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Đình Đấu:

Do câu hỏi có những thông tin chưa cụ thể, nên chúng tôi xin được trả lời như sau:

Luật Đất đai 2003 (khoản b Điều 27) quy định: từ ngày 01/7/2004 trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được công chứng hoặc chứng thực và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp đất của Ông (bà) có nguồn gốc nhận chuyển nhượng trước năm 2006 (sau 01/7/2004) nhưng không có những điều kiện nêu trên, là không đúng theo quy định của pháp luật. Trường hợp nhận quyền sử dụng đất sau khi Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành thì người chuyển nhượng phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và người nhận chuyển nhượng phải sử dụng đúng mục đích sử dụng đất đã được ghi trên Giấy chứng nhận; trường hợp chuyển đất nông nghiệp sang làm đất ở phải xin phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đúng theo quy định.

****************************************************************************************************

 

Câu hỏi của bạn đọc có địa chỉ email là hongocphuong@me.com: Xin cho biết các vị trí được tỉnh quy hoạch để xây dựng trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Huế?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Quang Dũng:

- Tại khu vực phía Nam thành phố Huế và một số vị trí được tỉnh quy hoạch để xây dựng trung tâm thương mại như: Khu vực giao lộ đường Hùng Vương - Bà Triệu - Tôn Đức Thắng; Khu vực giao lộ đường Hà Nội - Lý Thường Kiệt;… (Căn cứ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm phía Nam thành phố Huế đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2005).

- Tại khu vực phía Bắc thành phố Huế: phường An Hòa và phường Hương Sơ được quy hoạch là trung tâm dịch vụ thương mại khu vực phía Bắc. Tại các trục đường lớn của khu quy hoạch được bố trí các Trung tâm thương mại cao tầng nhằm tạo điểm nhấn cho khu đô thị phía Bắc (Căn cứ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư phía Bắc thành phố Huế đã được Sở Xây dựng thẩm định, hiện đã trình UBND tỉnh phê duyệt).

- Tại khu vực phía Đông thành phố Huế, Đô thị mới An Vân Dương bao gồm khu A, B và C cũng được quy hoạch là trung tâm thương mại dịch vụ cấp thành phố. (Căn cứ Quy hoạch chung khu Đô thị mới An Vân Dương đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1577/QĐ-UB ngày 9 tháng 5 năm 2005).

****************************************************************************************************

 

Câu hỏi của bạn đọc có địa chỉ email thaominh0203@gmail.com: Xin hỏi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có chế độ khuyến khích, khen thưởng đối với người bị thu hồi đất thực hiện bàn giao mặt bằng đúng thời gian quy định không? Nếu có thì cho biết cụ thể mức khen thưởng là gì?

Trả lời của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Đình Đấu:

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có chế độ khuyến khích, khen thưởng đối với người bị thu hồi đất thực hiện bàn giao mặt bằng đúng thời gian quy định tại Khoản 2, Điều 34 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 của UBND tỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh:

Khi có quyết định thu hồi đất, người bị thu hồi đất thực hiện phá dỡ công trình, di chuyển toàn bộ chỗ ở và bàn giao mặt bằng đúng tiến độ của tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quy định được thưởng tiền như sau:

- Thưởng 3.000.000 đồng cho chủ sử dụng đất bị thu hồi di chuyển và bàn giao mặt bằng đúng ngày quy định.

- Thưởng 4.000.000 đồng đối với trường hợp di chuyển và bàn giao mặt bằng trước ngày quy định trong phạm vi 15 ngày.

- Thưởng 5.000.000 đồng đối với trường hợp di chuyển và bàn giao mặt bằng trước ngày quy định từ 16 ngày trở lên.

****************************************************************************************************

 

Câu hỏi của bạn đọc có địa chỉ email là dienaitruong@gmail.com: Tôi muốn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của một số hộ gia đình tại xã Thủy Vân - Thị xã Hương Thủy (khoảng 2ha) để thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp có được không? Thủ tục như thế nào?

Trả lời của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Đình Đấu:

Trường hợp của Ông (bà) chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của một số hộ gia đình tại xã Thủy Vân - Thị xã Hương Thủy (khoảng 2 ha) để thực hiện phương án sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (thuộc trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép) có thể thực hiện được với điều kiện như sau:

- Phải được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho phép thực hiện dự án sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp;

- Vị trí khu đất nông nghiệp nhận chuyển nhượng để thực hiện phương án sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp phải phù hợp với quy hoạch (ví dụ: thực hiện dự án kinh doanh dịch vụ thì căn cứ vào quy hoạch, khu đất phải có chức năng sử dụng là đất thương mại dịch vụ);

Trình tự thực hiện: Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, người nhận chuyển nhượng nộp 2 bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, hồ sơ gồm có:

- Tờ trình xin chuyển mục đích sử dụng đất (bản chính);

- Dự án đầu tư (bản chính), Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (bản chính);

- Văn bản đồng ý cho phép thực hiện dự án đầu tư của UBND tỉnh;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bản sao);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao);

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Sau khi được chuyển mục đích, người sử dụng đất phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

****************************************************************************************************

 

Câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Văn Hưng khu vực Thượng thành: Gia đình chúng tôi thuộc diện giải tỏa (khu Thượng thành – Eo bầu), xin hỏi khi hỗ trợ tái định cư, trường hợp hộ gia đình có nhiều thế hệ (nhiều cặp vợ chồng) cùng chung sống trong căn nhà bị giải toả, đủ điều kiện tách hộ thì mỗi hộ gia đình được giải quyết như thế nào?

Trả lời của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Đình Đấu:

1. Trường hợp hộ chính có đủ điều kiện để được bồi thường về quyền sử dụng đất, phải di chuyển chỗ ở do bị thu hồi hết đất ở mà không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi, thì những hộ cùng chung sống trong căn nhà (gia đình có nhiều thế hệ) được áp dụng tại Khoản 3, Điều 35 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 của UBND tỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

- Trong hộ gia đình có nhiều thế hệ (nhiều cặp vợ chồng) cùng chung sống, đủ điều kiện tách hộ hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một thửa đất ở bị thu hồi thì ngoài tiêu chuẩn đã bố trí tái định cư cho hộ chính theo quy định (một lô đất tái định cư hoặc một căn hộ tái định cư), Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền căn cứ vào quỹ đất, quỹ nhà và tình hình thực tế của địa phương để xem xét, quyết định giao thêm một phần diện tích đất ở hoặc bố trí thêm nhà tái định cư cho các hộ còn lại trong hộ gia đình (gọi là hộ phụ) theo đề nghị của tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (trừ trường hợp đã áp dụng theo Khoản 2 Điều này), đảm bảo theo nguyên tắc sau:

- Hộ gia đình có từ 2 đến 3 hộ phụ đang ăn ở thường xuyên, không còn chỗ ở nào khác trên địa bàn xã, phường, thị trấn thì được giao thêm một lô đất tái định cư hoặc mua, thuê một căn nhà tái định cư.

- Hộ gia đình có từ 04 hộ phụ trở lên đang ăn ở thường xuyên, không còn chỗ ở nào khác trên địa bàn xã, phường, thị trấn thì được giao thêm 02 (hai) lô đất tái định cư hoặc mua, thuê 02 (hai) căn nhà tái định cư.

2. Trường hợp hộ chính không đủ điều kiện để được bồi thường về quyền sử dụng đất thì những hộ cùng chung sống trong căn nhà (gia đình có nhiều thế hệ), đây là trường hợp đặc biệt nên UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Hội đồng tư vấn về giải quyết vướng mắc trong tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải tỏa và tái định cư trên địa bàn tỉnh tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế.

****************************************************************************************************

 

Câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Trường An - địa chỉ 121 Hồ Đắc Di, thành phố Huế: Tôi mua một thửa đất thuộc khu quy hoạch Hương Sơ. Qua người quen, tôi có đọc Quyết định phê duyệt quy hoạch, trong đó không có điều khoản nào cấm tách thửa để chuyển quyền sử dụng đất. Nhưng khi đến UBND phường để nhờ tách thửa làm hợp đồng để chuyển nhượng 1/2 thửa đất thì được trả lời là đất trong khu quy hoạch không được tách thửa, nếu chuyển nhượng thì phải chuyển nhượng cả thửa. Tôi đang cần chuyển nhượng 1/2 thửa đất để có tiền xây nhà nhưng không được. Theo quy định của pháp luật thì tôi có quyền tách thửa không? Nếu không thì điều khoản của văn bản nào cấm?

Ông Lê Quang Dũng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Quang Dũng:

- Theo mục c khoản 5 Điều 1 Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong đó nội dung nêu: “Trường hợp đất ở thuộc các dự án nhà nước đã giao đất, phân lô theo quy hoạch được duyệt thì thửa đất được xác định theo dự án và quy hoạch chi tiết được duyệt thì không thuộc đối tượng tách thửa”;

- Căn cứ theo Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 thì khu đất đối với trường hợp tách đất thuộc khu quy hoạch nêu trên thì không được tách thửa thành hai thửa đất.

****************************************************************************************************

 

Câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Phi ở thành phố Huế: Hiện các cơ quan ban ngành của UBND thành phố Huế đã chuyển về khu hành chính tập trung của thành phố Huế, xin cho biết kế hoạch sử dụng các trụ sở sau khi di dời của tỉnh? Tôi muốn thuê mặt bằng tại số 4 Hoàng Hoa Thám (phòng VHTT TP Huế cũ) để đầu tư dịch vụ ẩm thực có được không? Thời hạn thuê và giá thuê bao nhiêu? Liên hệ cơ quan nào?

Ông Trần Bá Mẫn - Phó Giám đốc Sở Tài chính

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Tài chính Trần Bá Mẫn:

UBND tỉnh đã có Quyết định phê duyệt phương án sắp xếp trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó có phương án sắp xếp các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc TP Huế quản lý sau khi di dời về khu hành chính tập trung theo quy hoạch. Trong đó:

- Một số cơ sở được sử dụng vào mục đích xây dựng các cơ sở thiết chế văn hóa.

- Một số cơ sở được quy hoạch thành cụm có diện tích lớn để kêu gọi đầu tư tổng hợp kinh doanh thương mại, dịch vụ du lịch.

- Một số cơ sở riêng lẻ có diện tích nhỏ nằm rải rác sẽ tổ chức bán đấu giá công khai để chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu kinh doanh, sử dụng theo quy hoạch.

Riêng trụ sở của phòng VHTT TP Huế cũ tại số 4 Hoàng Hoa Thám, theo quy hoạch khu Trung tâm phía ven thành phố và theo phương án sắp xếp trụ sở làm việc từ 2013 - 2017 hiện nằm trong cụm quy hoạch giới hạn bởi các trục đường Hoàng Hoa Thám - Lê Lợi - Phạm Hồng Thái - Trương Định, để kêu gọi đầu tư tổ hợp kinh doanh dịch vụ du lịch thương mại, do vậy việc thuê mặt bằng để thực hiện đầu tư dịch vụ ẩm thực tại vị trí này là không phù hợp quy hoạch.

Tuy nhiên nếu nhà đầu tư có nhu cầu có thể liên hệ Trung tâm phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường để tìm hiểu thêm thông tin của các khu nhà đất khác có thể đáp ứng được điều kiện và nhu cầu kinh doanh của nhà đầu tư.

****************************************************************************************************

 

Câu hỏi của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế: Ngoài chính sách ưu đãi về thuế theo quy định hiện hành. Tỉnh có chính sách ưu đãi về thuế (miễn, giảm, nợ thuế,…) khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, quyền sở hữu công trình… cho doanh nghiệp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục thế chấp, vay vốn tại các tổ chức tín dụng để đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phan Thiên Định:

Việc ban hành các chính sách về ưu đãi về thuế (miễn, giảm, nợ thuế,…) khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, quyền sở hữu công trình cho doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Trung ương, Tỉnh không có thẩm quyền.

Tuy nhiên, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sớm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, quyền sở hữu công trình để thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng để đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản nhằm hướng dẫn các thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau:

- Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2012 ban hành quy định về trình tự thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2013 ban hành quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

****************************************************************************************************

 

Câu hỏi của bạn đọc có địa chỉ email là hoangjav@gmail.com: Xin hỏi trường hợp nhà, công trình khác xây dựng trên đất không được phép xây dựng khi nhà nước thu hồi thì có được bồi thường hoặc hỗ trợ không?

Trả lời của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Đình Đấu:

Trường hợp này quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 18 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 của UBND tỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh:

- Nhà, công trình khác không được phép xây dựng thì tuỳ theo mức độ, tính chất hợp pháp của đất, nhà và công trình được bồi thường hoặc hỗ trợ theo quy định sau:

+ Xây dựng trên đất có đủ điều kiện được bồi thường và xây dựng trước ngày 01/7/2004 thì được bồi thường (trừ trường hợp đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo không được phép xây dựng hoặc đã bị lập biên bản xử lý vi phạm hành chính); nếu xây dựng từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 trở về sau mà tại thời điểm xây dựng đã trái với mục đích sử dụng đất đã được xác định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt thì không được bồi thường. Trong trường hợp đặc biệt, Uỷ ban Nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ di chuyển và hỗ trợ chi phí tháo dỡ theo quy định.

+ Xây dựng trên đất không đủ điều kiện được bồi thường, nhưng tại thời điểm xây dựng mà chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền công bố hoặc xây dựng phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, không vi phạm hành lang bảo vệ công trình thì được hỗ trợ bằng 80% mức bồi thường theo quy định.

+ Xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 trên đất không đủ điều kiện được bồi thường, mà khi xây dựng vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố và cắm mốc hoặc vi phạm hành lang bảo vệ công trình đã được cắm mốc thì không được bồi thường; Uỷ ban Nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ di chuyển theo quy định.

- Nhà, công trình khác xây dựng trên đất không đủ điều kiện được bồi thường theo quy định, mà khi xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo không được phép xây dựng hoặc đã bị lập biên bản xử lý vi phạm hành chính thì không được bồi thường, không được hỗ trợ; người có công trình xây dựng trái phép đó buộc phải tự phá dỡ và tự chịu chi phí phá dỡ trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền thực hiện phá dỡ.

****************************************************************************************************

 

Câu hỏi của bạn đọc Tuấn Hà - địa chỉ 113 Nguyễn Huệ, thành phố Huế: Cho hỏi thời gian cụ thể khi nào mở đường ở Ngọc Anh, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Quang Dũng:

Theo Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 22/01/2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu C – Khu đô thị mới An Vân Dương; Khu vực thôn Ngọc Anh, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang thuộc quy hoạch khu C – Đô thị mới An Vân Dương. Về cơ bản chức năng của khu vực thôn Ngọc Anh là đất ở chỉnh trang, nâng cấp mở rộng một số đường xóm với lộ giới khoảng 9m và một số trục đường liên thôn và liên khu vực là mở rộng với đường 11,5m và 19,5m. Do quỹ đất tại thôn Ngọc Anh còn rộng với việc mở rộng các lộ giới đường xóm để phát triển đi lại của người dân là cần thiết. Trước mắt UBND tỉnh tập trung đầu tư các trục chính của khu đô thị như trục 100m, 60m, 36m thuộc khu A, B và C. Các trục còn lại sẽ được tiến hành tiếp tục trên cơ sở ngân sách cho phép.

****************************************************************************************************

 

Câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Văn Hoàng ở xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc: Trường hợp thuê lại đất của dự án đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã có công trình trên đất trong khu công nghiệp thì có đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được không?

Trả lời của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Đình Đấu:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 111 của Luật Đất đai thì tổ chức kinh tế thuê lại đất trong khu công nghiệp được phép bán tài sản, góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định; Doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng tại khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế có quyền cho thuê lại đất đã được xây dựng xong kết cấu hạ tầng trong trường hợp được phép đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng tại khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

Như vậy, doanh nghiệp của Ông mua lại tài sản gắn liền với đất thuê của một doanh nghiệp khác đã thuê lại đất của doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng tại khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì được tiếp tục thuê đất theo mục đích đã được xác định và doanh nghiệp của ông được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

****************************************************************************************************

 

Câu hỏi của bạn đọc Vũ Bảo, thành phố Huế: Tôi muốn thuê đất để đầu tư Trung tâm đào tạo thiết kế thời trang và đào tạo nghề người mẫu ở Huế, khoảng 5.000-10.000m2. Lĩnh vực đầu tư đó có đượu ưu đãi gì trong việc thuê đất không? Có thể thuê chỗ nào? Giá, hình thức thuê?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Tài chính Trần Bá Mẫn:

Căn cứ các chính sách ưu đãi đầu tư hiện hành do Chính phủ và địa phương ban hành thì lĩnh vực đầu tư Trung tâm đào tạo thiết kế thời trang và đào tạo nghề người mẫu không thuộc danh mục dự án được ưu đãi về đất đai. Nên trong việc thuê đất không có chính sách ưu đãi.

Tuy nhiên dự án đầu tư Trung tâm đào tạo thiết kế thời trang có trong danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của UBND tỉnh, do vậy trường hợp nhà đầu tư đăng ký đầu tư lĩnh vực này thì UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng hỗ trợ các thủ tục đầu tư, đồng thời tùy vào điều kiện thực tế của dự án để xem xét hỗ một số công trình hạ tầng ngoài hàng rào để kết nối với dự án.

Về địa điểm: Với qui mô dự kiến của nhà đầu tư từ 5.000-10.000m2, thì hiện nay trên địa bàn thành phố Huế rất khó có địa điểm phù hợp, mặt khác quỹ đất trong đô thị Huế UBND tỉnh đã có chủ trương thu tiền sử dụng đất do vậy chi phí đầu tư ban đầu khá lớn sẽ khó khăn cho nhà đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án thì liên hệ với Ban Quản lý các khu đô thị mới và Sở xây dựng để lựa chọn địa điểm trong khu đô thị An Vân Dương.

Hình thức thuê đất: Trong khu vực này Nhà đầu tư được lựa chọn một trong 2 hình thức: giao đất có thu tiền sử dụng đất (nộp tiền sử dụng đất một lần) hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Giá thuê đất phụ thuộc vào khu vực, vị trí, diện tích đất dự án, mức giá thuê được xác định theo đúng qui định hiện hành với hệ số đơn giá thuê bằng 1,5% trên giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp do UBND tỉnh qui định và công bố hàng năm.

****************************************************************************************************

 

Câu hỏi của bạn đọc Hoàng Gia - Công ty Gia Hưng, thành phố Hồ Chí Minh: Với mong muốn xây dựng trung tâm thương mại phân phối sỉ, kết hợp với trung tâm hội chợ, triển lãm tại thành phố Huế, nhưng thật khó để phát hiện được vị trí thích hợp. Mong lãnh đạo tỉnh giới thiệu vài khu vực thuận lợi để có thể đầu tư tổ hợp thương mại nói trên với điều kiện thuận lợi giao thông, gần trung tâm, tiếp giáp quảng trường càng tốt (5-15ha). Xin cho biết cụ thể về thông số quy hoạch, hình thức, đơn giá thuê đất? Tình trạng mặt bằng như thế nào (mặt bằng sạch hay phải giải phóng bao nhiêu công trình, vật kiến trúc,…?)

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Quang Dũng:

- Hiện nay UBND tỉnh đang kêu gọi đầu tư chợ đầu mối Phú Hậu, phường Phú Hậu, thành phố Huế là khu vực chuyên cung cấp, phân phối hàng sỉ của thành phố Huế và trung tâm thương mại hội chợ và triển lãm tại Khu A – Đô thị mới An Vân Dương thuộc phường An Đông, thành phố Huế.

1. Khu trung tâm thương mại hội chợ và triển lãm thuộc lô đất TM1, Khu A – Đô thị mới An Vân Dương với các đặc điểm như sau:

a) Vị trí:

- Phía Đông giáp sông Nhất Đông.

- Phía Tây giáp trục đường 100m và khu hành chính tập trung tỉnh.

- Phía Nam giáp đường quy hoạch 60m và dự án khu đô thị cao cấp Phú Mỹ An.

- Phía Bắc giáp sông Nhất Đông và khu công viên cây xanh có diện tích khoảng 6 -7ha (khu vực này có thể tổ chức thành quảng trường).

b) Hiện trạng: Đất lúa và một phần đất dân cư hiện hữu.

c) Diện tích: 61.648m2.

d) Chức năng sử dụng đất: Theo quy hoạch khu A - đô thị mới An Vân Dương, khu đất có chức năng là đất thương mại.

c) Các thông số quy hoạch:

- Tầng cao tối đa: 17 tầng.

- Mật độ xây dựng: 40%.

- Chỉ giới xây dựng: Lùi 10m đối với các trục đường 100m và 60m.

2. Chợ đầu mối Phú Hậu:

a) Vị trí:

- Phía Bắc giáp đường Nguyễn Gia Thiều.

- Phía Nam giáp đường quy hoạch thành phố Huế.

- Phía Đông giáp đường quy hoạch thành phố Huế.

- Phía Tây giáp đường quy hoạch thành phố Huế.

b) Hiện trạng: Đất nghĩa địa, ao hồ và một phần đất dân cư hiện hữu.

c) Diện tích: 15.000m2.

d) Chức năng sử dụng đất: chợ đầu mối.

c) Các thông số quy hoạch:

- Tầng cao tối đa: 03 tầng.

- Mật độ xây dựng: 40%.

- Chỉ giới xây dựng: Lùi 10m đối với đường Nguyễn Gia Thiều và 6m đối với các trục còn lại.

3. Các khu đất này chưa được giải phóng mặt bằng. Nếu chủ đầu tư có nhu cầu đề nghị cùng phối hợp với UBND tỉnh, Sở Kế hoạch - Đầu tư và Sở Xây dựng để đi thực địa và hướng dẫn chi tiết thêm các thủ tục liên quan.

****************************************************************************************************

 

Câu hỏi của bạn đọc có địa chỉ email là luongxuantra@gmail.com: Qua tìm hiểu, tôi thấy khu vực ven đường Trịnh Công Sơn (cạnh cầu Gia Hội) đã được tỉnh Thừa Thiên Huế giải phóng mặt bằng khá lâu, tuy nhiên vẫn chưa sử dụng, tôi mong muốn được thuê khu vực đó để xây dựng qun thể khu ẩm thực với các món ăn truyền thống Huế có được không? thủ tục thuê đất, đầu tư xây dựng như thế nào? giá thuê ở đó hiện nay là bao nhiêu? thời hạn có thể thuê ở đó là bao lâu?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Quang Dũng:

Theo Quy hoạch chi tiết Khu đô thị cổ dọc trục đường Chi Lăng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2176/QĐ-UB ngày 04/7/2005, vị trí khu vực cạnh cầu Gia Hội có chức năng sử dụng đất là đất công viên cây xanh và bãi đỗ xe. Vì vậy việc đầu tư xây dựng quần thể khu ẩm thực với các món ăn truyền thống Huế là không được do không phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

****************************************************************************************************

 

Câu hỏi của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế:

1. Một tồn tại hiện nay là quy hoạch treo kéo dài rất nhiều năm không thực hiện ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sử dụng đất của nhân dân, UBND tỉnh có nhận định vấn đề này như thế nào? Các biện pháp khắc phục.

2. Đề nghị UBND tỉnh cần có quy hoạch tổng thể và chi tiết về lộ giới giao thông với tầm nhìn dài hơi để tránh lãng phí tiền của nhân dân trong việc xây dựng và sửa chữa nhà cửa ở cũng như tiền đền bù của ngân sách?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Quang Dũng:

Vấn đề thứ nhất về quy hoạch treo kéo dài: Trước những yêu cầu đặt ra trong quá trình phát triển đô thị cần tăng cường công tác quản lý đô thị với việc lập quy hoạch vùng, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, chi tiết. Quá trình phát triển quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn dài hạn và lộ trình thực hiện. Đối với quy hoạch vùng và quy hoạch chung thời gian thực hiện từ 20 đến 25 năm, tầm nhìn đến 50 năm. Đối với quy hoạch phân khu thời hạn được xác định trên cơ sở thời hạn quy hoạch chung và yêu cầu quản lý, phát triển đô thị. Đối với quy hoạch chi tiết thời hạn được xác định trên cơ sở thời hạn quy hoạch phân khu và theo yêu cầu quản lý, nhu cầu đầu tư. Việc thực hiện quy hoạch căn cứ trên nguồn ngân sách của Trung ương, địa phương, nguồn vốn của chủ đầu tư và các nguồn vốn huy động khác. Do đó, quá trình triển khai quy hoạch cần có thời gian để thực hiện không thể thực hiện trong ngày một ngày hai là xong.

Hiện nay UBND tỉnh cũng như các cơ quan hữu quan đã có biện pháp tăng cường hỗ trợ chính quyền địa phương, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, đồng thời rà soát lại các dự án, quy hoạch, tiến hành đánh giá, phân loại cụ thể các dự án, quy hoạch nào còn mang tính khả thi; dự án, quy hoạch nào không còn khả thi, để từ đó có biện pháp xử lý phù hợp đã được khẩn trương tiến hành. Những dự án, quy hoạch nào còn khả thi, đặc biệt những dự án mang tính công ích, an sinh xã hội,… Những dự án, quy hoạch nào đã lạc hậu, không còn phù hợp thì đã bước đầu tiến hành thu hồi hoặc hủy bỏ sớm, đồng thời thực hiện ngay việc chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường… để giúp người dân ổn định cuộc sống cũng như thực hiện các quyền và nghĩa vụ về nhà ở, đất ở của mình.

Vấn đề thứ hai về quy hoạch tổng thể và chi tiết về lộ giới giao thông:

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và thành phố Huế nói riêng, UBND tỉnh đã ban hành các quy định chi tiết về lộ giới các đường đã có tên đường vào năm 1999. Còn đối với các khu vực chưa có tên đường thì có kích thước lộ giới trên các đồ án đã được UBND các cấp phê quyệt theo thẩm quyền. Việc phát triển mạng lưới giao thông là kế hoạch mang tầm chiến lược, trên cơ sở các dự án, việc phát triển giao thông thuộc vào ngân sách của Trung trương và địa phương. Đối với các hộ dân thuộc khu vực một số lộ giới giao thông trong giai đoạn trước mắt sẽ được cấp phép xây dựng tạm để đảm bảo nhu cầu tạm thời ổn định cuộc sống khi chưa tiến hành mở đường. Khi tiến hành dự án mở đường sẽ giải tỏa, việc cấp phép xây dựng tạm không được đền bù.

****************************************************************************************************

 

Câu hỏi của bạn đọc Phan Thanh Minh, địa chỉ 257 Lê Duẩn, thành phố Huế: Tôi có nghe nói việc giải phóng mặt bằng tất cả các hộ dân nằm dưới đường ray đường Lê Duẩn đã từ lâu, mục đích là làm bờ kè, cho tôi hỏi có phải không ạ và thời gian thực hiện dự kiến là khi nào?

Nội dung trả lời:

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 06/3/2012 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp sông Kẻ Vạn tránh ô nhiễm môi trường thành phố Huế, trong đó giao Ban Đầu tư và Xây dựng thành phố Huế làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện là 04 năm.

Tại Điều 2 của quyết định trên nêu rõ: “công trình chỉ được khởi công sau khi có thông báo vốn thực hiện dự án”. Do vậy việc giải phóng mặt bằng thực hiện dự án sẽ được thực hiện sau khi có thông báo vốn.

****************************************************************************************************

 

Câu hỏi của bạn đọc có địa chỉ email là tuonghuy1987@gmail.com: Hiện nay, tôi đang ấp ủ ý định sẽ đầu tư một trang trại nuôi bò giống và bò thịt tại A Lưới. Tôi muốn được hỏi việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp này như thế nào?

Trả lời của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Đình Đấu: Căn cứ vào Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh Ban hành Quy trình thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND tỉnh xin được trả lời Ông (bà) về trình tự thực hiện việc giao đất để thực hiện dự án đầu tư trang trại nuôi bò tại A Lưới, cụ thể như sau:

- Để thực hiện dự án đầu tư trang trại nuôi bò thì trước hết phải được UBND tỉnh chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư, trên cơ sở nhà đầu tư gửi văn bản đề nghị chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư dự án đến UBND tỉnh để được xem xét.

Trường hợp địa điểm nghiên cứu dự án trang trại phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì UBND tỉnh sẽ có văn bản chấp thuận. Trường hợp không phù hợp với quy hoạch thì UBND tỉnh sẽ giới thiệu địa điểm khác để nhà đầu tư nghiên cứu.

- Chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, lập và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư:

Sau khi nhận được văn bản thỏa thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư của UBND tỉnh, nhà đầu tư lập và hoàn chỉnh hồ sơ gửi đến UBND tỉnh để được xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trường hợp đồng ý, UBND tỉnh sẽ ban hành văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư. Trường hợp không đồng ý, UBND tỉnh sẽ có văn bản trả lời cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Khi được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư hoàn chỉnh dự án đầu tư nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để xem xét trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Đồng thời trong thời gian này, nhà đầu tư liên hệ với UBND cấp huyện để thực hiện các công việc liên quan đến thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư.

- Giao đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Sau khi hoàn chỉnh dự án đầu tư và thực hiện xong việc bồi thường hỗ trợ và tái định cư, Nhà đầu tư nộp hồ sơ xin thuê đất tại Sở Tài nguyên và Môi trường (danh mục hồ sơ được quy định tại Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2013 của UBND tỉnh) để Sở thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét thu hồi, cho thuê đất theo quy định. Nhà đầu tư ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Để biết thêm chi tiết, đề nghị Ông (bà) nghiên cứu thêm Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh Ban hành Quy trình thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2013 của UBND tỉnh.

****************************************************************************************************

 

Câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Lâm Thiên, 138 Phan Chu Chinh: UBND tỉnh quy định suất tái định cư tối thiểu tại khu tái định cư bố trí cho các hộ tái định cư và suất đầu tư hạ tầng tính cho một hộ gia đình, cá nhân như thế nào?

Trả lời của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Đình Đấu:

Suất tái định cư tối thiểu tại khu tái  định bố trí cho các hộ tái định cư và suất đầu tư hạ tầng tính cho một hộ gia đình, cá nhân được quy định tại Điều 36 và Điều 37 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

Suất đầu tư hạ tầng tối thiểu (Điều 36)

Suất đầu tư hạ tầng tối thiểu là chi phí đầu tư hạ tầng tối thiểu bình quân trên 01 m2 đất khu tái định cư bao gồm chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, chi phí đầu tư các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như: san nền, giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước …; Suất đầu tư hạ tầng tối thiểu được quy định như sau:

1. Đối với các phường thuộc thành phố Huế: 450.000 đồng/m2;

2. Đối với thị trấn các huyện, các phường thuộc thị xã Hương Thủy: 250.000 đồng/m2;

3. Đối với các xã thuộc các huyện và thuộc thị xã Hương Thủy: 150.000 đồng/m2;

Suất tái định cư tối thiểu (Điều 37)

Suất tái định cư tối thiểu là diện tích tối thiểu và giá trị tối thiểu của đất ở khu tái định cư, nhà ở chung cư bố trí cho các hộ gia đình tái định cư, được quy định như sau:

1. Đối với các phường thuộc thành phố Huế:

a) Đất tái định cư: diện tích 60 m2, có giá trị bằng: 120.000.000 đồng;

b) Đối với chung cư: diện tích 30 m2, có giá trị bằng: 120.000.000 đồng.

2. Đối với thị trấn các huyện, các phường thuộc thị xã Hương Thủy:

Đất tái định cư: diện tích 100 m2, có giá trị bằng: 60.000.000 đồng.

3. Đối với các xã thuộc các huyện và thuộc thị xã Hương Thủy:

Đất tái định cư: diện tích 200 m2, có giá trị bằng: 30.000.000 đồng.

****************************************************************************************************

 

Câu hỏi của bạn đọc có địa chỉ email nguyenlanbinh1975@gmail.com: Liên quan đến vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng, xin được hỏi hiện nay trên địa bàn thành phố Huế có nhiều các quy hoạch đô thị chưa được triển khai, một số quy hoạch đã hết thời hạn. Xin hỏi tỉnh có chủ trương và cách giải quyết ra sao để người dân ổn định cuộc sống, nhất là muốn cải tạo, xây dựng nhà ở mới trong các khu quy hoạch đã hết thời hạn?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Quang Dũng:

- Trước những yêu cầu đặt ra trong quá trình phát triển đô thị cần tăng cường công tác quản lý đô thị với việc lập quy hoạch vùng, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, chi tiết. Quá trình triển khai quy hoạch cần có thời gian để thực hiện không thể thực hiện trong thời gian ngắn là xong. Một số đồ án đã triển khai rất tốt ngoài thực địa nhưng vẫn có một số khu vực đồ án chưa phù hợp với thực tế.

  - Hiện nay, UBND tỉnh cũng như các cơ quan hữu quan đã có biện pháp tăng cường hỗ trợ chính quyền địa phương, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, đồng thời rà soát lại các dự án, quy hoạch, tiến hành đánh giá, phân loại cụ thể các dự án, quy hoạch nào còn mang tính khả thi; dự án, quy hoạch nào không còn khả thi, để từ đó có biện pháp xử lý phù hợp đã được khẩn trương tiến hành. Những dự án, quy hoạch nào còn khả thi, đặc biệt những dự án mang tính công ích, an sinh xã hội,…thì tiếp tục triển khai sớm. Những dự án, quy hoạch nào đã lạc hậu, không còn phù hợp thì đã bước đầu tiến hành thu hồi hoặc hủy bỏ sớm, đồng thời thực hiện ngay việc chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường… để giúp người dân ổn định cuộc sống cũng như thực hiện các quyền và nghĩa vụ về nhà ở, đất ở của mình.

  - Đối với trường hợp nhà ở của người dân xây dựng không phù hợp với chức năng sử dụng đất của khu quy hoạch thì được phép xây dựng tạm. Việc xây dựng tạm nhà ở không được đền bù khi giải tỏa thực hiện quy hoạch theo quy định của pháp luật.

****************************************************************************************************

 

Câu hỏi của Hội doanh nghiệp cụm Công nghiệp An Hòa: Kiến nghị về giá cho thuê đất tại khu công nghiệp Hương Sơ

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Tài chính Trần Bá Mẫn:

 1. Nội dung tăng đơn giá thuê đất không hợp lý (từ 1.050đ/m2/năm lên 12.401đ/m2/năm).

Thực hiện nghị định 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ về ban hành đơn giá cho thuê đất, trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1778/2006/QĐ-UBND để ban hành đơn giá cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

Về nguyên tắc giá thuê đất được tính theo vị trí, đường phố, khu vực của khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Trên địa bàn tỉnh, để khuyến khích kêu gọi đầu đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp UBND tỉnh thống nhất cho phép áp dụng mức giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp thấp nhất trong khu vực để xác định đơn giá cho thuê đất.

Cụ thể: - Đơn giá đất để tính tiền thuê đất trên địa bàn cụm CN Hương sơ theo giá đất của tỉnh ban hành năm 2006là  1.500.000đ/m2.

- Đơn giá đất SXKD Phi nông nghiệp bình quân xác định giá đất năm 2006 cho cụm CN Hương sơ là 200.000đ/m2. Với giá đất nêu trên, đơn giá cho thuê đất xác định là 1.050đ/m2/năm

Như vậy với chính sách khuyến khích của tỉnh, đơn giá thuê đất năm 2006 cho cụm CN Hương Sơ giảm bằng 1/7 so với qui định của Chính phủ.

Việc qui định đơn giá cho thuê đất thấp hơn đơn giá cho thuê đất theo qui định của Chính phủ bằng nội dung cho phép áp dụng mức giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp thấp nhất trong khu vực để xác định đơn giá cho thuê đất của UBND tỉnh đã không được Thanh tra Chính phủ chấp thuận và yêu cầu UBND tỉnh hủy Hơp đồng cho thuê đất (yêu cầu cụ thể tại Kết luận Thanh tra Khu Công nghiệp Phú Bài). Trước yêu cầu của Thanh tra Chính phủ, việc xác định đơn giá cho thuê đất các khu công nghiệp, cụm CN được điều chỉnh thống nhất. Do vậy việc đơn giá cho thuê đất được điều chỉnh tăng là do yêu cầu thực hiện đúng qui định của Chính phủ.

Mặt khác, trong năm 2010, Chính phủ ban hành Nghi định 121 về đơn giá cho thuê đất trong đó, hệ số tính đơn giá cho thuê đất tăng bình quân 3 lần (từ 0,5 đến 1,5) do vậy làm cho đơn giá thuê đất tăng 3 lần.

Một lý do nữa là giá đất đường Nguyễn Văn Linh năm 2006 2.900.000đ/m2 và năm 2013 là 4.800.000đ/m2. tăng 65%.

Với sự biến động tăng của 3 yếu tố: Điểu chỉnh giá đất xác định đơn giá thuê đất theo đúng qui định của chính phủ, Chính phủ tăng 3 lần đơn giá cho thuê đất và sau 5 năm giá đất khu vực tăng 165%, thi việc tăng đơn giá cho thuê đất hơn 10 lần 1050đ/m2 lên 12.401đ/m2 là đúng theo qui định.

Tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chính phủ và UBND tỉnh đã có nhiều văn bản giảm giá cho thuê đất. số tiền nộp thuê đất được giảm tối đa không quá 2 lần so số tiền nộp năm 2010. Do vậy mặc dù đơn giá điều chỉnh tăng như thế, Cum CN Hương sơ được UBND tỉnh giảm số tiền thuê đất với đơn giá nộp không quá 2.100đ/m2. Trên cơ sở đó BQL khu CN sẽ giảm số tiền thuê đất cho các doanh nghiệp theo chính sách tương ứng.

2. Đối với chi phí đầu tư hạ tầng: Thẩm quyền do UBND TP Huế qui định trên cơ sở bảo toàn, thu hồi nguồn vốn đầu tư trong thời gian dự án hoạt động. Trường hợp mức giá thu hạ tầng cao không hợp lý, trên cơ sở kiến nghị của doanh nghiệp và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài chính sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, xem xét điều chỉnh phương án giá thu chi phí đầu tư hợp lý để đề xuất UBND TP Huế xem xét điều chỉnh.

****************************************************************************************************

 

Câu hỏi của bạn đọc Đào Thị Chanh, 50 tuổi - trú tại: 7/53 Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, TP Huế: Tôi viết thư này xin hỏi các cấp có thẩm quyền về Luật Đất Đai Của Thành Phố Huế duyệt các dự án, giải tỏa để xây dựng Bệnh viện Y Khoa, 41 Nguyễn Huệ về vấn đề sau: Gia đình tôi giấy tờ đầy đủ bao gồm: sơ đồ bản vẽ, giấy thuế nhà đất hằng năm đã nộp, giấy mua bán, giấy số nhà… Nhưng 8 năm qua tôi đã viết đơn rất nhiều gửi đến các cơ quan chức năng mà vẫn chưa được giải quyết để cấp “sổ đỏ”. Đến đâu các cơ quan chức năng cũng yêu cầu gia đình chờ đợi giải quyết. Gần đây Sở Tài Nguyên trả lời với gia đình chúng tôi là: Khu đất trong vùng giải tỏa để xây dựng bệnh viện xuyên miền trung do Đại học Y khoa 41 Nguyễn Huệ đảm nhiệm, có quyết định từ 2007. Nhưng gia đình tôi trong thời gian từ năm 2005 đến nay chưa nhận được bất kì giấy tờ nào về quyết định trên. Trường hợp nhà tôi có được cấp sổ đỏ không? Kính mong các cơ quan giải đáp?

Trả lời của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Đình Đấu:

Căn cứ Quyết định số 18/2013/QĐ-UB ngày 15/5/2013 của UBND tỉnh quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác liền với đất trên địa bàn tỉnh:

- Trường hợp bà Đào Thị Chanh có các giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 12 Quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác liền với đất trên địa bàn tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 18/2013/QĐ-UB ngày 15/5/2013 của UBND tỉnh) thì được cấp Giấy chứng nhận.

- Trường hợp không có giấy tờ hợp lệ nêu trên nhưng đất đã sử dụng trước ngày 15/10/1993, trước thời điểm quy hoạch thì:

+ Nếu chưa có chủ trương thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được cấp Giấy chứng nhận.

+ Nếu đã có chủ trương thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì không được cấp Giấy chứng nhận. 

- Trường hợp không có giấy tờ hợp lệ nêu trên nhưng đất đã sử dụng sau ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 nay không phù hợp với quy hoạch đã được duyệt thì không được cấp Giấy chứng nhận và được tạm thời sử dụng cho đến khi có quyết định thu hồi đất.

****************************************************************************************************

 

Câu hỏi của bạn đọc Lê Thị Tuyết Nhung (lttnhung159@gmail.com): Trong quá trình Nhà nước thực hiện việc bồi thường đối với đất nông nghiệp, gia đình tôi có diện tích đất bị thu hồi vượt hạn mức. Tôi muốn hỏi không biết phần diện tích đất vượt hạn mức này có được bồi thường hay không ạ?

Trả lời của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Đình Đấu:

Việc bồi thường đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất vượt hạn mức giao đất nông nghiệp thì được giải quyết theo Khoản 2, Điều 12 Quy định ban hành kèm theo QĐ số 18/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 của UBND tỉnh, cụ thể:

- Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp đang sử dụng vượt hạn mức giao đất nông nghiệp thì việc bồi thường được thực hiện như sau:

+ Trường hợp diện tích đất vượt hạn mức do được thừa kế, tặng cho, nhận chuyển nhượng từ người khác, tự khai hoang theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được bồi thường;

+ Diện tích đất vượt hạn mức của các trường hợp không thuộc quy định nêu trên thì không được bồi thường về đất, chỉ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

****************************************************************************************************

 

Câu hỏi của bạn đọc có địa chỉ email danhbach35@gmail.com hỏi: Hiện tại, một số tỉnh thực hiện giải phóng mặt bằng với chính sách cấp nhà tái định cư tại các khu chung cư thuộc dự án nhà ở xã hội ngay trong đô thị vừa đảm bảo yếu tố tháo băng thị trường bất động sản, vừa kịp thời tạo điều kiện chỗ ở cho người dân phải di dời. Xin hỏi, tỉnh Thừa Thiên Huế có chính sách này không? Xin cho biết cụ thể.

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Quang Dũng:

  Hiện tại, một số tỉnh thực hiện giải phóng mặt bằng với chính sách cấp nhà tái định cư tại các khu chung cư thuộc dự án nhà ở xã hội ngay trong đô thị vừa đảm bảo yếu tố tháo băng thị trường bất động sản, vừa kịp thời tạo điều kiện chỗ ở cho người dân phải di dời. Xin hỏi, tỉnh Thừa Thiên Huế có chính sách này không? Xin cho biết cụ thể.

Trả lời:

  Theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật nhà ở; Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/09/2010 của bộ Xây dựng về Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính Phủ không có quy định về chính sách này.

  Căn cứ khoản 4, Điều 4 Nghị định 84/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư(Nghị định 84/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ có hiệu lực ngày 30/9/2013) có quy định "Tại khu vực đô thị cần hạn chế đầu tư xây dựng các dự án tái định cư riêng lẻ mà tập trung đẩy mạnh phát triển các dự án nhà ở xã hội hoặc mua các căn hộ trong các dự án phát triển nhà ở thương mại và khu đô thị mới để bố trí tái định cư". Hiện tại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế chưa có chính sách này .

****************************************************************************************************

 

Câu hỏi của bạn đọc Trần Hồng Phương, có địa chỉ email tranhongphuong72@gmail.com: Tôi muốn thuê đất để xây dựng nhà hàng ẩm thực thì được thuê tối đa là bao nhiêu năm? thủ tục làm như thế nào? nếu tôi đang trong thời gian thuê đất tôi không thuê nữa mà sang nhượng cho người khác có được không? nếu sau một thời gian tôi thuê đất, tôi muốn mua lại có được không?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phan Thiên Định:

1. Về thời hạn thuê đất: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 67. Luật Đất đai năm 2003thì thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức kinh tế để xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh không quá năm mươi năm;

2. Trình tự thủ tục

Trả lời: Căn cứ vào Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh Ban hành Quy trình thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND tỉnh xin được trả lời Ông (bà) về trình tự thực hiện việc giao đất để thực hiện dự án đầu tư nhà hàng ẩm thực, cụ thể như sau:

Bước 1. Để thực hiện dự án đầu tư nhà hàng ẩm thực thì trước hết phải được UBND tỉnh chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư, trên cơ sở nhà đầu tư gửi Văn bản đề nghị chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư dự án đến UBND tỉnh để được xem xét.

Trường hợp địa điểm nghiên cứu dự án nhà hàng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì UBND tỉnh sẽ có văn bản chấp thuận. Trường hợp không phù hợp với quy hoạch thì UBND tỉnh sẽ giới thiệu địa điểm khác để nhà đầu tư nghiên cứu.

Bước 2. Chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, lập và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư:

Sau khi nhận được Văn bản thỏa thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư của UBND tỉnh, nhà đầu tư lập và hoàn chỉnh hồ sơ gửi đến UBND tỉnh để được xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trường hợp đồng ý, UBND tỉnh sẽ ban hành văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư. Trường hợp không đồng ý, UBND tỉnh sẽ có văn bản trả lời cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Khi được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư hoàn chỉnh dự án đầu tư nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để xem xét trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Đồng thời trong thời gian này, nhà đầu tư liên hệ với UBND cấp huyện để thực hiện các công việc liên quan đến thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư.

Bước 3. Giao đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Sau khi hoàn chỉnh dự án đầu tư và thực hiện xong việc bồi thường hỗ trợ và tái định cư, Nhà đầu nộp hồ sơ xin thuê đất tại Sở Tài nguyên và Môi trường (danh mục hồ sơ được quy định tại Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2013 của UBND tỉnh) để Sở thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét thu hồi, cho thuê đất theo quy định. Nhà đầu tư ký hợp đồng thuê đất với Sở TNMT, thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Để biết thêm chi tiết, đề nghị Ông (bà) nghiên cứu thêm Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh Ban hành Quy trình thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2013 của UBND tỉnh.

3. Nếu đang trong thời gian thuê đất mà Ông (bà) không thuê nữa thì có thể chuyển nhượng tài sản trên đất cho tổ chức kinh tế khác, và tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng tài sản được tiếp tục thuê đất để sử dụng vào mục đích làm nhà hàng trong thời hạn thuê đất còn lại của Ông (bà) trước đây. Việc chuyển nhượng tài sản phải được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương.

4. Nếu sau một thời gian thuê đất, tôi muốn  mua lại có được không? Trường hợp này không thể thực hiện được. Ông (bà) muốn mua đất thì Ông (bà) phải trả lại đất, nhà nước sẽ thu hồi và tổ chức bán đấu giá. Ông (bà) muốn mua thì phải tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

 Trả lời bổ sung của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ

Về thời hạn thuê đất 50 năm theo ông Phan Thiên Định trả lời là thời hạn tối đa theo quy định. Thời hạn cụ thể sẽ căn cứ vào từng dự án. Hiện nay Tỉnh đang chỉ đạo các ngành xây dựng Qui định về thời hạn hoạt động của dự án theo hướng căn cứ vào 4 tiêu chí cụ thể:

- Quy mô dự án (suất đầu tư);

- Thời gian hoàn vốn;

- Địa bàn đầu tư (địa bàn có điều kiện KTXH khó khăn, đặc biệt khó khăn sẽ được xem xét cho thuê với thời hạn dài hơn);

- Lĩnh vực đầu tư (lĩnh vực ưu đãi đầu tư, đặc biệt ưu đãi đầu tư sẽ được xem xét cho thuê với thời hạn lâu hơn).

****************************************************************************************************

 

Câu hỏi của Công ty CP Tư vấn Đầu tư Phát triển Chuỗi Giá Trị, thành phố Huế: Vấn đề tiếp cận quy hoạch sử dụng đất để lựa chọn địa điểm đầu tư phù hợp quy hoạch đang là khó khăn lớn của nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp. Hiện nay, tỉnh đang có giải pháp gì trong việc tạo điều kiện cho nhà đầu tư và doanh nghiệp tiếp cận thông tin quy hoạch dễ dàng hơn?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Quang Dũng

Hiện nay đồ án quy hoạch trên địa bàn tỉnh gồm có: Quy hoạch trên địa bàn thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, Hương Trà và các huyện (các thị trấn trực thuộc). Các đồ án quy hoạch này đã được tiến hành công bố quy hoạch. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, một số đồ án đã tiến hành điều chỉnh quy hoạch như: quy hoạch chung thành phố Huế, quy hoạch chung thị trấn Phú Lộc, A Lưới, Phong Điền... và một số đồ án đang được tiến hành điều chỉnh quy hoạch. Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận với các vị trí khu đất để đầu tư dự án, UBND tỉnh đang tiến hành xây dựng và cập nhật các quy hoạch trên địa bàn tỉnh lên hệ thống thông tin địa lý (GIS) để cá nhân, doanh nghiệp tham khảo. Giai đoạn trước mắt, nếu cá nhân, doanh nghiệp nào cần thông tin về quy hoạch, đề nghị liên hệ Sở Xây dựng, UBND các cấp để được cung cấp các hồ sơ quy hoạch phục vụ cho việc đầu tư dự án.

****************************************************************************************************

 

Câu hỏi của bạn đọc Đỗ Minh Đức ở đường Hà Nội, Huế: Thủ tục giao đất và cho thuê đất hiện nay trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được thực hiện như thế nào?

Trả lời của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Đình Đấu:

Căn cứ vào Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh Ban hành Quy trình thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của UBND tỉnh về trình tự thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh xin được trả lời Ông (bà) về trình tự thực hiện việc giao đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được thực hiện như sau:

Bước 1. Để thực hiện dự án đầu tư thì trước hết phải được UBND tỉnh chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư, trên cơ sở nhà đầu tư gửi Văn bản đề nghị chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư dự án đến UBND tỉnh để được xem xét.

Trường hợp địa điểm nghiên cứu dự án phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì UBND tỉnh sẽ có văn bản chấp thuận. Trường hợp không phù hợp với quy hoạch thì UBND tỉnh sẽ giới thiệu địa điểm khác để nhà đầu tư nghiên cứu.

Bước 2. Chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, lập và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư:

Sau khi nhận được Văn bản thỏa thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư của UBND tỉnh, nhà đầu tư lập và hoàn chỉnh hồ sơ gửi đến UBND tỉnh để được xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trường hợp đồng ý, UBND tỉnh sẽ ban hành văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư. Trường hợp không đồng ý, UBND tỉnh sẽ có văn bản trả lời cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Khi được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư hoàn chỉnh dự án đầu tư nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để xem xét trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Đồng thời trong thời gian này, nhà đầu tư liên hệ với UBND cấp huyện để thực hiện các công việc liên quan đến thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư.

Bước 3. Giao đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Sau khi hoàn chỉnh dự án đầu tư và thực hiện xong việc bồi thường hỗ trợ và tái định cư, Nhà đầu nộp hồ sơ xin thuê đất tại Sở Tài nguyên và Môi trường (danh mục hồ sơ được quy định tại Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2013 của UBND tỉnh) để Sở thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét thu hồi, cho thuê đất theo quy định. Nhà đầu tư ký hợp đồng thuê đất với Sở TNMT, thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

****************************************************************************************************

 

Câu hỏi của nhà đầu tư ở thành phố Hồ Chí Minh: Công ty chúng tôi đang nghiên cứu dự án du lịch tại xã Lộc Bình huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Để có cơ sở cho chúng tôi phân tích hiệu quả kinh tế của dự án, xin Quý UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho chúng tôi được biết những ưu đãi về tiền thuê đất tại khu vực này cũng như những ưu đãi về các loại thuế khác mà dự án sẽ được hưởng? Xin chân thành cám ơn.

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phan Thiên Định:

Xã Lộc Bình huyện Phú Lộc là địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn theo quy định của Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, theo đó dự án sẽ được hưởng các ưu đãi về đất và các loại thuế khác cụ thể như sau:

- Ưu đãi về đất: Được miễn 07 năm tiền thuê đất kể từ ngày dự án đi vào hoạt động (Khoản 10 Điều 2 NĐ 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ).

- Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Được áp dụng thuế suất 20% trong thời gian 10 năm (Khoản 7 Điều 1 Luật Thuế TNDN số 32/2013/QH12 19/06/2013).

+ Được miễn thuế 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp 04 năm tiếp theo (Khoản 8 Điều 1 Luật Thuế TNDN số 32/2013/QH12 19/06/2013).

- Ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu: Được miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho dự án (Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật xuất xuất khẩu, thuế nhập khẩu).

****************************************************************************************************

 

Câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Văn Bôn: Hiện nay tỉnh đang thực hiện chủ trương giải phóng mặt bằng để triển khai dự án mở rộng QL 1A và hầm đường bộ Phú Gia - Phước Tượng. Xin hỏi hộ gia đình, cá nhân thuộc diện phải di chuyển tái định cư tại một nơi ở mới được hưởng chính sách hỗ trợ di chuyển như thế nào?

Trả lời của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Đình Đấu:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện phải di chuyển tái định cư tại một nơi ở mới được hưởng chính sách hỗ trợ di chuyển theo quy định tại Điều 27 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 của UBND tỉnh, cụ thể:

- Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển khỏi chỗ ở cũ đến chỗ ở mới thì được hưởng mức hỗ trợ di chuyển như sau:

+ Di chuyển chỗ ở dưới 5 km (năm kilomet): 3.000.000 đồng (ba triệu đồng);

+ Di chuyển chỗ ở từ 5 đến 10 km (năm đến mười kilomet): 5.000.000 đồng (năm triệu đồng);

+ Di chuyển chỗ ở trên 10 km (mười kilomet): 6.000.000 đồng (sáu triệu đồng).

* Ngoài chính sách hỗ trợ di chuyển như đã nói ở trên, hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở còn được hỗ trợ thêm các khoản hỗ trợ khác như sau:

- Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở;

- Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tạo việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp;

- Hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp trong khu dân cư; đất vườn, ao không được công nhận là đất ở;

* Để có thông tin và biết thêm các khoản hỗ trợ khác theo quy định, đề nghị bạn liên hệ trực tiếp Sở Tài nguyên và Môi trường để biết thêm.

****************************************************************************************************

 

Câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Hoa, Tp Huế: Đường Bà Triệu hiện nay không có vỉa hè, cho hỏi Tỉnh đã có chủ trương giải phóng mặt bằng để mở vỉa hè cho tuyến đường này không? Khi nào thực hiện ? Việc đền bù được thực hiện thế nào ?

Trả lời của Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Quang Dũng:

Tuyến đường Bà Triệu thuộc Quốc lộ 49B do Phân khu quản lý đường bộ 4 quản lý, theo quy hoạch lộ giới là 26m, mặt đường 14m và lề đường 6m. Toàn bộ mặt đường theo hiện trạng đã đảm bảo 14m. Đoạn từ Lê Quý Đôn đến Cầu Vỹ Dạ đã hoàn thành đúng quy hoạch. Đoạn còn lại theo Quyết định 1856/QĐ-TTg ngày  27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố thống kê, lập dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Giao thông Vận tải xem xét quyết định.

Việc thực hiện giải tỏa sau khi có quyết định phê duyệt của Bộ Giao thông Vận tải.

Việc đền bù thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm Nhà nước thu hồi đất.

****************************************************************************************************

 

Câu hỏi của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Huế: Thủ tục liên quan hướng dẫn cấp phép xây dựng trong khu công nghiệp đối với các dự án đầu tư nhà máy tại khu công nghiệp.

Trả lời của Phó Giám đốc sở Xây dựng Lê Quang Dũng:

1. Việc cấp phép xây dựng được quy định cụ thể tại Nghị Định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về Cấp phép xây dựng và Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về Cấp phép xây dựng. Theo đó các công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao không thuộc đối tượng miễn cấp phép xây dựng quy định tại Điều 3, Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012. Do đó, các công trình này phải được tiến hành cấp phép xây dựng trước khi khởi công.

2. Căn cứ Khoản 1 Điều 27 Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng; Trong đó nội dung nêu: “Những công trình, theo quy định trước khi Nghị định này có hiệu lực thuộc đối tượng không phải có giấy phép xây dựng, nhưng theo quy định của Nghị định này thuộc đối tượng phải có giấy phép, nếu đã khởi công xây dựng thì không phải đề nghị cấp giấy phép; nhưng nếu chưa khởi công xây dựng thì phải nộp hồ sơ đề nghị để được xem xét cấp giấy phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng. Việc điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với các công trình đã được xây dựng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thực hiện theo quy định của Nghị định này.”; Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 19 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án xây dựng công trình; Trong đó nội dung nêu: Công trình xây dựng thuộc dự án khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu nhà ở có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì không phải có giấy phép xây dựng; Như vậy, đối với các công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao đã khởi công xây dựng trước thời điểm ngày 20/10/2012 thì không cần cấp phép xây dựng.

3. Đối với công trình chưa khởi công xây dựng thì phải nộp hồ sơ đề nghị để được xem xét cấp giấy phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng theo quy định tại Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về Cấp phép xây dựng và Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về Cấp phép xây dựng.

- Thủ tục đề nghị cấp phép xây dựng được quy định chi tiết tại Điều 5 của Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng.

  - Trước mắt Cơ quan tiếp nhận và thụ lý hồ sơ Sở Xây dựng. Về lâu dài khi tỉnh ban hành quy định cấp phép xây dựng thì cơ quan giải quyết thủ tục là Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

****************************************************************************************************

 

Bà Nguyễn Thị Xuân Tài, Địa chỉ: đường Bùi Thị Xuân, phường Đúc, tp Huế hỏi: Gia đình đang sinh sống mảnh đất 120 m2, có 3 hộ nhưng chưa tách hộ, mảnh đất này nằm trong diện giải tỏa. Vậy gia đình bà có được cấp đất tái định cư cho 3 hộ không?

 

Trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường:

Do nội dung câu hỏi của bà chưa nêu cụ thể nguồn gốc, mục đích sử dụng đất nên chưa có cơ sở để trả lời cụ thể cho bà được tuy nhiên chúng tôi xin hướng dẫn bà như sau:

Trường hợp hộ chính có đủ điều kiện để được bồi thường về quyền sử dụng đất, phải di chuyển chỗ ở do bị thu hồi hết đất ở mà không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi, thì những hộ cùng chung sống trong căn nhà (gia đình có nhiều thế hệ) được áp dụng tại Khoản 3, Điều 35 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 của UBND tỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

- Trong hộ gia đình có nhiều thế hệ (nhiều cặp vợ chồng) cùng chung sống, đủ điều kiện tách hộ hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một thửa đất ở bị thu hồi thì ngoài tiêu chuẩn đã bố trí tái định cư cho hộ chính theo quy định (một lô đất tái định cư hoặc một căn hộ tái định cư), Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền căn cứ vào quỹ đất, quỹ nhà và tình hình thực tế của địa phương để xem xét, quyết định giao thêm một phần diện tích đất ở hoặc bố trí thêm nhà tái định cư cho các hộ còn lại trong hộ gia đình (gọi là hộ phụ) theo đề nghị của tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (trừ trường hợp đã áp dụng theo Khoản 2 Điều này), đảm bảo theo nguyên tắc sau:

- Hộ gia đình có từ 2 đến 3 hộ phụ đang ăn ở thường xuyên, không còn chỗ ở nào khác trên địa bàn xã, phường, thị trấn thì được giao thêm một lô đất tái định cư hoặc mua, thuê một căn nhà tái định cư.

Để được giải đáp thắc mắc, chúng tôi đề nghị ông liên hệ trực tiếp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế hoặc phòng Chính sách giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn cụ thể.

 

****************************************************************************************************

 

Ông Lê văn Khôi, số điện thoại 01224473464, Địa chỉ:  174 Điện Biên Phủ, tp Huế hỏi: Thửa đất của  gia đình ông là 157 m2 có 3 căn nhà của 3 căn hộ có hộ khẩu riêng, nằm trong diện giải tỏa (toàn bộ diện tích đất nói trên) để mở rộng đường Điện Biên Phủ, vậy việc cấp đất tái định cư cho 3 hộ gia đình của ông như thế nào?

 

Trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường:

Do nội dung câu hỏi của ông chưa nêu cụ thể nguồn gốc sử dụng đất nên chưa có cơ sở để trả lời cụ thể cho ông được tuy nhiên chúng tôi xin hướng dẫn ông như sau:

Trường hợp hộ chính có đủ điều kiện để được bồi thường về quyền sử dụng đất, phải di chuyển chỗ ở do bị thu hồi hết đất ở mà không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi, thì những hộ cùng chung sống trong căn nhà (gia đình có nhiều thế hệ) được áp dụng tại Khoản 3, Điều 35 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 của UBND tỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

- Trong hộ gia đình có nhiều thế hệ (nhiều cặp vợ chồng) cùng chung sống, đủ điều kiện tách hộ hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một thửa đất ở bị thu hồi thì ngoài tiêu chuẩn đã bố trí tái định cư cho hộ chính theo quy định (một lô đất tái định cư hoặc một căn hộ tái định cư), Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền căn cứ vào quỹ đất, quỹ nhà và tình hình thực tế của địa phương để xem xét, quyết định giao thêm một phần diện tích đất ở hoặc bố trí thêm nhà tái định cư cho các hộ còn lại trong hộ gia đình (gọi là hộ phụ) theo đề nghị của tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (trừ trường hợp đã áp dụng theo Khoản 2 Điều này), đảm bảo theo nguyên tắc sau:

- Hộ gia đình có từ 2 đến 3 hộ phụ đang ăn ở thường xuyên, không còn chỗ ở nào khác trên địa bàn xã, phường, thị trấn thì được giao thêm một lô đất tái định cư hoặc mua, thuê một căn nhà tái định cư.

Để được giải đáp thắc mắc, chúng tôi đề nghị ông liên hệ trực tiếp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế hoặc phòng Chính sách giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn cụ thể.

 

****************************************************************************************************

 

Ông Nguyễn Đức Khôi, số 58 Đặng Văn Ngữ, tp Huế hỏi: Gia đình ông có đất là 80 m2 đường Đặng Văn Ngữ trong diện giải tỏa toàn bộ. Ban Đầu tư xây dựng thành phố Huế cho biết hình thức đền bù cho ông sẽ bằng tiền, không tái định cư. Nhưng gia đình ông muốn cấp đất tái định cư có được không? Thủ tục như thế nào?

 

Trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường:

Do nội dung câu hỏi của ông chưa nêu cụ thể nguồn gốc, mục đích sử dụng đất của diện tích (80m2) ông đang sử dụng như: đất ở (trên thửa đất có nhà ở hoặc chưa có nhà ở), đất phi nông nghiệp hoặc là đất nông nghiệp nên chúng tôi chưa thể trả lời cụ thể cho ông được. Để được giải đáp thắc mắc, chúng tôi đề nghị ông liên hệ trực tiếp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế hoặc phòng Chính sách giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn cụ thể.

 

****************************************************************************************************

 

Bạn Ngô Đình Tấn, Địa chỉ: 10 Nuyễn Du - Huế hỏi: Thông qua Công thông tin điện tử Thừa Thiên Huế tôi có biết tỉnh sẽ tổ chức buổi đối thoại về đất đai. Tôi xin phép được gửi một câu hỏi như sau: Gia đình tôi hiện có 4 anh em (3 trai, 1 gái), có một lô đất gồm 3 gian nhà (khoản 250m2) là tài sản do bố mẹ tôi mất để lại (không có di chúc) hiện nay vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do anh em chúng tôi mỗi người mỗi việc phải ở xa nên khu đất trên được người em út ở, quản lý và làm Từ đường. Vừa qua tôi được biết người em út đang tiến hành làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà hoàn toàn không thông qua 3 anh em chúng tôi. Để tránh anh em có những bất hòa nên thông qua Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế tôi xin hỏi nếu không thông qua ý kiến của các anh em thì người em út có thể làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được không? Nếu làm được thì tài sản đó là quyền sở hữu duy nhất của người em út hay vẫn đồng sở hữu của các anh em.

    

Trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường:

    

Tài sản là nhà và đất của bố mẹ, nay bố mẹ đã chết không để lại di chúc thì phải lập thủ tục thừa kế theo quy định. Tại Công văn số 4247/UBND-ĐC ngày 26/8/2013 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận cho người đại diện thừa kế hướng dẫn như sau:

Cấp Giấy chứng nhận cho người đại diện thừa kế là người đang trực tiếp quản lý, sử dụng đất và tài sản sản gắn liền với đất (người được hưởng một phần di sản thừa kế) thì không yêu cầu phải có văn bản thỏa thuận cử người đại diện ghi tên vào Giấy chứng nhận của những người thừa kế đã xác định. Trường hợp những người thừa kế đã xác định có đề nghị được ghi tên trên Giấy chứng nhận thì lập danh sách người thừa kế đã xác định kèm theo Giấy chứng nhận.

Khi cấp Giấy chứng nhận cho người đại diện thừa kế thì quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là đồng sử dụng và sở hữu chung của những người được hưởng di sản sản thừa kế.

 

****************************************************************************************************

 

Bạn Nguyễn Nhơn Trực – Kiệt 36 Bạch Đằng, TP Huế hỏi: Cha mẹ tôi có mảnh đất và nhà tại kiệt 30 Bạch Đằng sử dụng ổn định từ trước năm 1975. Trước năm 1996, cha mẹ tôi có cho 2 hộ xấy dựng nhà ở nhờ trên đất. Năm 2002 cha mẹ tôi chưa thỏa thuận lấy lại được đất nên đã xin cấp Giấy chứng nhận phần đang sử dụng. Nay cha mẹ tôi đã qua đời, năm 2012, anh em chúng tôi đã thỏa thuận được với 2 hộ kia và họ đã đồng ý trả lại đất có văn bản phường xác nhận chữ ký. Hỏi tôi có thể lập thủ tục thừa kế để xin cấp Giấy chứng nhận QSD đất phần đất mới lấy lại này hay không?

 

Trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường:

 

Trước đây cha mẹ ông có cho 2 hộ ở nhờ trên đất, nay 2 hộ này đã trả lại đất, thì phần đất trả lại này phải lập thủ tục để cấp Giấy chứng nhận theo quy định. 

Đề nghị ông liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Huế (số 01 Phạm Hồng Thái, Huế) để được hướng dẫn cụ thể.

 

****************************************************************************************************

 

Ông Nguyễn Văn Thanh – Ông Ích Khiêm, phường Thuận Thành, tp Huế hỏi: Ông Thanh có mua căn nhà và đất có diện tích đất 120m2, trên thửa đất 390m2 của bà Trần Thị Lý – có thẻ Hồng (mua năm 2002), mua bằng giấy viết tay, vậy xin hỏi có được tách thửa để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

Trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường:

 

Theo Điều lệ quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết khu Kinh thành Huế (Ban hành kèm theo Quyết định số 2318/QĐ-UB ngày 7/10/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) thì thửa đất sau khi tách thửa phải bảo đảm diện tích lớn hơn hoặc bằng 200m2. Diện tích thửa đất của ông nhận chuyển nhượng sau ngày 07/10/1999 (ngày ban hành Quyết định số 2318/QĐ-UB có hiệu lực thi hành) là 120m2 nên không được tách thửa.

 

****************************************************************************************************

 

Bạn Trần Hữu Nguyên – Điện Biên Phủ, phường Trường An, thành phố Huế) hỏi: Tôi có thửa đất ở + nông nghiệp ở phường Thủy Xuân đã được UBND thành phố Huế cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo thông tin quy hoạch hiện tại thửa đất của tôi thuộc khu vực chưa có quy hoạch chi tiết. Tuy nhiên khi tôi tiến hành tách thửa để cho con thì Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trả lời: Theo quy hoạch dự kiến sắp được phê duyệt thì thửa đất thuộc quy hoạch đất cây xanh. Hỏi quy hoạch chưa có quyết định phê duyệt có được áp dụng không ạ?

 

Trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường:

 

Quy hoạch chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, thì vẫn thực hiện việc tách thửa đất theo quy định tại Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh về việc Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

****************************************************************************************************

MC: Buổi đối thoại trực tuyến của lãnh đạo tỉnh với chủ đề “Tiếp cận đất đai và giải phóng mặt bằng” đã nhận được được sự hưởng ứng của đông đảo các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và trong cả nước với hàng trăm câu hỏi gửi về hộp thư của Ban biên tập và đường dây nóng của BTC. Các câu hỏi tập trung vào các nội dung chủ yếu như: chính sách đền bù giải tỏa; công tác giải phóng mặt bằng; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chính sách về giao đất, cho thuê đất…

Qua gần 3 giờ đối thoại, lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành đã trả lời thẳng thắn, đầy trách nhiệm những câu hỏi do cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp gửi tới buổi đối thoại. Tuy nhiên, do điều kiện thời gian nên còn rất nhiều câu hỏi được tiếp nhận nhưng chưa thể trả lời trực tiếp đến bạn đọc tại buổi đối thoại; BTC đã tổng hợp lại đầy đủ, và tiếp tục trả lời sau kết thúc đối thoại. Kính mời quý vị bạn đọc tiếp tục theo dõi nội dung trả lời tại chyên mục “Trao đổi và tháo gỡ”  trên Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế (địa chỉ www.thuathienhue.gov.vn).

Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ và các đồng chí: Nguyễn Đình Đấu - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Phan Thiên Định - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trần Bá Mẫn - Phó Giám đốc Sở Tài chính; Lê Quang Dũng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và tham gia đối thoại của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp; cảm ơn các cơ quan báo chí đã quan tâm theo dõi và đưa tin kịp thời về nội dung buổi đối thoại ngày hôm nay.

Cảm ơn Công ty Trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế, Viễn thông Thừa Thiên Huế đã tài trợ cho chương trình.

Xin trân trọng cám ơn./.