SỐ LƯỢT TRUY CẬP
23792817 Lượt đã truy cập
638 Đang truy cập
 
Tin tức - Sự kiện
  Tổng kết mô hình điểm khu dân cư bảo vệ môi trường

Cập nhật 04/06/2013 11:07 SA

Đ/c Phùng Khánh Tài báo cáo kết quả tại Hội nghị

Sáng nay (4-6), tại tỉnh Thừa Thiên Huế, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết mô hình điểm khu dân cư bảo vệ môi trường với sự tham dự của lãnh đạo Mặt trận các tỉnh, thành và đại diện của 102 khu dân cư trên toàn quốc được chọn làm mô hình điểm.

Đến dự có đồng chí Lê Bá Trình - Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam, Chủ nhiệm Chương trình Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; đồng chí Phùng Khánh Tài, Chánh VP UBTW MTTQ Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Chương trình Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; đồng chí Trần Phùng - UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQVN tỉnh Thừa Thiên Huế; đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế...

Mô hình điểm "Khu dân cư bảo vệ môi trường” được ra đời từ Nghị quyết liên tịch số 01 về phối hợp thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia giữa Ban Thường trực UBTƯMTTQ Việt Nam và Bộ Tài nguyên & Môi trường được triển khai thực hiện từ năm 2005, là một trong những mô hình hữu ích, mang tính cộng đồng cao, đã và đang tiếp tục được nhân rộng trên các khu dân cư trên cả nước.

Trong thời gian qua, việc xây dựng mô hình điểm đã góp phần rất quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi theo hướng tích cực về bảo vệ môi trường của người dân; phát huy trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền các địa phương; năng lực tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư...; đồng thời, phát huy được vai trò của nhiều cá nhân tiêu biểu, có uy tín trong nhân dân như cán bộ hưu trí, trưởng tộc, chức sắc tôn giáo... góp phần gia tăng sức mạnh trong việc vận động nhân dân tích tham gia công tác tự quản môi trường. Từ hoạt động của các mô hình điểm, công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường đi vào những vấn đề cụ thể, thiết thực, sát với đời sống của cộng đồng dân cư. Về cơ bản, người dân ở các khu dân cư xây dựng mô hình điểm đã dần khắc phục được những thói quen, tập quán sinh hoạt lạc hậu; đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình cùng với bảo vệ môi trường là hai nhiệm vụ gắn bó hữu cơ, bảo đảm sự phát triển bền vững ở các cộng đồng dân cư....

Bàn chủ trì Hội nghị

Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, trong thời gian tới, các địa phương đã xây dựng mô hình này, căn cứ theo đặc điểm, tình hình ở địa phương mình để điều chỉnh, bổ sung những nội dung, tiêu chí cụ thể phù hợp với từng loại hình khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh nhằm phục vụ việc triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" trong giai đoạn mới gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Bắt đầu từ năm 2014, Ban Thường vụ UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đưa việc triển khai, thực hiện các mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường thành một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBMTTQVN các cấp tham gia bảo vệ môi trường.

Tại Thừa Thiên Huế, Mô hình điểm lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ môi trường vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do Ban Thường Trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các huyện, thị xã và thành phố Huế hướng dẫn tổ chức thực hiện đến nay đã 7 năm (2006-2013), với những nội dung thiết thực hiệu quả, được Cấp ủy Chính quyền của các địa phương quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời; cán bộ và nhân dân ở khu dân cư đồng tình hưởng ứng và tích cực triển khai các hoạt động góp phần bảo vệ môi trường ở các địa bàn dân cư. Thông qua việc xây dựng các mô hình điểm, các khu dân cư đã cụ thể hóa các hoạt động tuyên truyền, vận động, giám sát của Mặt trận các cấp ... đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của người dân, trách nhiệm của toàn xã hội về BVMT thông qua các hoạt động cụ thể: Người dân có ý thức hơn đối với việc BVMT sống và ý thức đó đang dần trở thành thói quen, nếp sống tốt, sống thân thiện, hài hòa với môi trường, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên. Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội các cấp với lực lượng đông đảo và nhiệt tình như Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ... đã tích cực xây dựng và duy trì các phong trào bảo vệ môi trường ở địa bàn dân cư có hiệu quả, tạo thói quen, nếp sống vệ sinh sạch sẽ, tạo sự quan tâm, chú ý của người dân đến việc bảo vệ môi trường ở nơi sinh sống, trong cuộc sống gia đình hằng ngày và những hoạt động sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi, trồng trọt.

Tuy vậy, vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như công tác tuyên truyền của một số cán bộ Mặt trận cơ sở: về kiến thức, về tài liệu tuyên truyền, về sự phối hợp với các cơ quan chức năng ... Nhận thức của người dân và một bộ phận cán bộ về môi trường và bảo vệ môi trường còn hạn chế; ý thức tham gia và trách nhiệm chưa cao, xem việc xây dựng “Mô hình điểm” như là một “dự án đầu tư”, nên trông chờ, ỷ lại; một số nơi thiếu sự đôn đốc của cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chưa thường xuyên. Các phương tiện, con người thu gom, địa điểm xử lý rác thải và hệ thống mương máng còn hạn chế, nên tình trạng rác thải, nước thải vẫn còn diễn ra, nhất là vùng nông thôn, miền núi.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Thừa Thiên Huế nhấn mạnh: Bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn của nhân loại là nhân tố đảm bảo sức khỏe và chất lượng sống của nhân dân, góp phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, ổn định quốc phòng an ninh quốc gia và thúc đẩy hội nhập quốc tế. Bảo vệ môi trường là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi tổ chức, mọi gia đình và của mỗi người, là biểu hiện của nếp sống văn hoá, đạo đức, là tiêu chí quan trọng của xã hội văn minh và là sự nối tiếp truyền thống yêu thiên nhiên, sống hài hoà và thân thiện với môi trường của cha ông chúng ta. Do đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng chí Phan Ngọc Thọ xác định vai trò ngày càng quan trọng của hộ gia đình, cộng đồng dân cư trong hoạt động bảo vệ môi trường là chuỗi hành động có tính thường xuyên, liên tục và lâu dài hướng tới một đô thị sinh thái, di sản, văn hóa, cảnh quan thân thiện với môi trường, xây dựng Thừa Thiên Huế thành điểm đến xanh và hạnh phúc cho mọi người.

www.thuathienhue.gov.vn

 
batdongsan.com.vn, thongtinnhadat.com.vn, hanoinhadat.vn, nhadatsg.vn, chuyennhadat.com.vn , bantoyota.com.vn